poniedziałek, 20 czerwca 2016

Ówczas to stolica apostolska rzuca kolejną klątwę na Nasz naród Lechicki.

Hej na wzgórzu  ogień gore,,blaskiem swem nasze lica złoci,ach nadszedł czas radości ,szczęścia i zabawy,, a my składając te dary Swaroże do obiaty siadamy...tralla la la,hej!! tralala la,,,
Mhmm powiem Ci Bratku ,żem dawno tak smacznie nie jadł z ogniska, a możem bardziej był zgłodniały? ...ahahaha Czasami pusty brzuch rozum przyćmiewa i człowiek ino głupoty rozmyśla na głos..ahaha ykhmm och
Łyka miodu i ,żem gotów ano pogawędzić znowu jesliś skory do słuchania starego wygi Bracie ?!
Och na czem ja opowiadać skończył hmm..
Po śmierci Kazimierza Odnowicielem zwanego  , ano po długich naradach i dniach w Gnieźnie ...ano stolicy Naszych przodków ..na króla Naszego namaszczono i ukoronowano jego syna Bolesława , który ino siedemnaście wiosen kończył .
Zczasem zaczęto go Szczodrym zwać gdyż na samym początku panowania swego dawał nad wyraz tego przykłady.
Powiem Ci Bracie ino ze dwa lata po iego koronacyii , kiedy to na Węgrzech zawirowania powstały z powodu korony węgierskiej , najstarszy syn króla węgierskiego Bela wraz z żoną i dziatkami swemi  o azyl i pomoc Naszego Króla Bolesława poprosił ...i takową otzrymał z nawiązką i zapewnieniami iż niczego onemu i iego rodzinie nie zabraknie..ano tak postąpił szlachetnie..ino rok póżniej i sam książę czeski  Jaromir o takąż opiekę prosi ...i ją otrzymuje.
Tedy to ze strony czeskiej  pierwszy za jego rządów atak zbrojny na nasz kraj nastąpił, no ale armia nasza ino w polu do walki naprzeciw wystąpiła tak szybko Wratysław uszedł żywo wraz wojskiem swem z pola walki. Tedy nasza armia ruszyła do przodu pustosząc ziemie czeskie by koleinych najazdów nie dopuszczały  się Czechy.
jeszcze przez pare lat panowalła ta niezgoda i pretensje ze storny Czech ino za pobicie i złupienie onego kraju. Jednakżę książę Wratysław pomny zapędów ze strony cesarstwa niemieckiego począł starania pokojowe z Nami układać by w sojuszu silnym z sąsiadem Bolesławem ....znaczy nami  ostać.
Tedy po długim układaniu nasz król Bolesław daje swoją siostrę ,a piąte dziecko naszego Kaziemierza Świętochnę za żonę onemu Wratysławowi  , co kończy się chucznymi zaślubinami i igrzyskami w Naszem Krakowie.
i jak to życie pokazuje po ugodzi zawartej z Czechami ,rozpoczęła się wojna z Prusakami, którzy nie dość ,że daniny królowi naszemu odmawiali to wycieczki łupieżcze na nasze Lechickie ziemie urządzali.
hmm polej miodu bratku jeszcze bo mi w gardle zasycha ,a tu ciekawa akcija się do opowiadania szykuje..
a więc kiedy to rozzuchwaleni Prusacy znaczną częśc pomorza złupili , poczęli czynić przygotowania na wyprawę wgłąb naszego królestwa. Tedy to nad rzeką Ossą rozbiwszy  obóz , zbierać znaczne siły poczęli.
Tedy nasz król Bolesław Szczodry , gdy zasiegnął informacji od szpiegów o tem wojsku, cichaczem do kryjówek swych wojsko nasze  poprowadził ...i najechał śpiących Prusaków wybijając ich doszczętnie...tak!!! ano takie z dziada pradziada mądre wojaczki Króle nasi prowadzili ...Sława!!!
Ówczas w nieliczni się uratowali i w popłochu wszystek dobytek pozostawili.
Ta klęska Prusaków spowodowała iż Pomorze naszemu królowi ostawili i zapłacili zwykłą naszemu królestwu daninę..ha!!!
Po jakimś czasie gdy echa  tej bitwy z Prusami opadły, mijał już ino szósty rok , jak książę węgierski Bela przebywał u Nas z rodziną swą pod opiką króla Bolesława.ten zaś książe  uprosił naszego władcę by pomógł mu na Węgry powrócić.
Nasz król uniesiony ostatnimi zwycięstwami przysiągł iż księciu Beli pomoże w tym zamiarze.
Ówczas to Węgierski król Andrzej i brat onego pokrzywdzonego księcia, dowiedziawszy się iż król Nasz się przeciw niemu sposobi, wyjednał wojska u swych sprzymierzeńców poprzez poinowactwa rodzinne, azaliż u Czechów i cesarza niemieckiego Henryka IV ,
Mimo tej pomocy zebrawszy kilkakroć większe wojska aniżeli naszego króla Bolesława i Księcia Beli razem wzięte , bo długiej i zażartej bitwie nad rzeką Cissą  wojska pod wodzą Andrzeja uległy.
Tedy to nasz król powiódł księcia Belę do Białogrodu i nakazał na króla Węgier koronować...haha to ci dopiero historije nam przodkowie zgotowali.
Tutaj jeno dodam iż Szczodrym nas Bolesław był zwany , nie tylko z opieki  jaka obdarzał potrzebujących władców ale i z tego iż szczodrze fundował klasztory i kościół finansował..
Tak tak..smutne jak powiadasz..bo tedy kościół  chrześcijański jeszcze głębiej osadzał się w kraju naszem i większe  naciski we wszystkiem wywierał..och ...
Tedy był czas ino nasi bratankowie Węgrzy chcieli odstąpić od kościoła by powrócić do naszej wiary Słowiańskiej , jeno tylko stali wytępieni przez owego króla Belę na tronie przez Naszego Bolesława osadzonego..och...
no cóż taka histoija nam napisana ostała..
Ze  dwa roki po tych wydarzeniach nasz król Bolesław  , oczywiście po namowach moznych i dostojników kościelnych, poślubia w Krakowie księżniczkę Rusi Wisławę, bowiem jak... spisali kronikarze ... nwładca nasz umyślił sobie Ruś podbić tak jak to jego przodkowie marzyli.
Rok pożniej po wieści iż królowa Wisława jest brzemienna, królowi naszemu rodzi ona syna ,któremu Ony nadaję imię po przodkach i swym niedawno zmarłym bracie ..a mianowicie Mieczysław -Mieszko..
Ano radość naszego Pana władcy  jeno przyćmiła wieść iż król Węgierski , któremu opiekę i koronę węgierską zapewnił zginął po gruzami domu przez burzę powalonego.
W następnym lecie  idąc za przykładem swego pradziadka Bolesława Chrobrego  wojska w gotowości postawił by szykować się na pobicie ponowne Rusi.
Tedy to i sposobność i ochota się darzyła. Bo dzieki wcześniejszym oręża Lechickiego zwycięstwom i sławie wśród innych narodów, nasze rycerstwo i kraj opływał w dostatku i złocie. Zatem nasz król opłaciwszy sowicie armię ruszył na wschód.
Ówczas to zdjęci starchem przed sławą i potęgą armiji naszej książeta ruscy najpierw z Kijowa zbiegli a potem i z Połocka ostawiając ziemie Rusi we władanie króla Bolesława...
Sława i Chwała Naszym przodkom!!! Zaś król nasz te ziemie pod opiekę księciu Zasławowi ,sprzmierzeńcowi ruskiemu oddał. I tak to ruś poddana ponownie znalazła sie jak za czasów przodków w naszych granicach.
Po następnej zimie spędzonej w Kijowie król Bolesław wyruszył  nad San gdzie zdobył wiele twierdz i miasteczek , a na końcu Przemyśl , w którem jeszcze żyli opływając w dostatek książęta Rusini.
Po cięzkich kilkunastu dniach zaczepnych walk z Risunami nad Sanem  ,Bolesław rozpoczął wreście obleganie twierdzy Przemyśl. Oblegając całe lato mury twierdzy ,ostatecznie zmusił z głodu konających rusinów do poddania Przemyśla...Ha!! I tak zdobył nasz pan kolejną z wielkich twierdzę.....
Ledwie kolejne lato minęło , a nasz Bolesław poproszony prze jednego z księciów węgierskich o pomoc w waśni o Węgry swym autorytetem  doprowadza do pokoju między nimi ,dzieląc między nich Węgry na księstwa..co bratku budzi podziw iż tak znakomitego króla mieliśmy..och tego nam brakuje...oj brakuje w tej Rzeczpospolitej...
Także przez kolejne lata nasze królestwo potęga się stając zdobywa p sześciu miesiącach oblężenia Wolin, a potem rusza ponownie na Ruś , którą całą pod swe władanie zdobywa.
Jednakże wsztsko co w nadmiarze i przeciw tobie samemu się obnróci, takeż nasz władac po wielu latach gdy ponownie Kijów zdobywa  przez siedem wiosen w dostatku i błogostanie żyjąc ostaje tam ku niezadowoleniu dworu i biskupów chrześcijańskich , którzy poczęli podburzać dwór i dostojników pozostających w królestwie Lechickim.
Po powrocie  do stolicy Bolesław srogo zeźlony na rycerstwo i biskupów  karze większość z nich, tedy to  zostaje rzucona nań przez  biskupa krakowskiego klątwa..Tak tak bratku , kościół  chrześcijański częściej rzucał klątwy , które zresztą po dziś dzień nie odwołano,częściej na naszych królów i państwo nasze aniżelina kogokolwiek...no co ty taki zdziwiony..
Tak tak ten sam kościół co naszym wybawcą siebie  uznaje, który przez dziesiątki lat mordował naszych Słowian wierze i tradycji przodków oddanych..uhmm oj tak tak ten sam...
No ale wracając... tedy to mimo Bolesława wczesniejszej szczodrości dla biskupów i kościoła w konflikt z kościołem onym chrześcijańskim popada i wzamian za klątwę zgubę zapowiada onemu biskupowi.
Tak jak rzekł ostatecznie  sam król ponoć przybywszy z rycerstwem na tak zwana Skałkę ,zabija  w światyni Owego Biskupa Stanisława, .ha!! Jednakże prawda iest zgoła inna, Nasz Bolesław kazał poymać i uwięzić biskupa y  zarządził sad królewski nad nim. Ino podobno sam biskup gnieźnieński z innemi beł tam . Tedy sad uznał biskupa winnego zdrady krola i skazał onego na rozczłonkowanie ..To ci zwrot akciji Bratku.ale  prawda beła zgoła inna. Kazał on pojmać i uwięzić biskupa oraz zarządził nad nim sąd królewski, w ktorym y brał udział sam biskup gnieźnieński  Bogumił z innemi. Sad uznał biskupa winnym zdrady krola , ktory na tejże podstawie wydał wyrok ano rozczłonkowania -haTak tak co rozdziawasz usta haha haha..polej ino a nie gały  wybałuszasz ...
a do tego kazał  rozczłonkowane ciało zwierzętom porozrzucać , tak miał dość mieszania w królestwie przez niego biskupa czynionego..ha!
Ówczas to stolica apostolska rzuca kolejną klątwę na Nasz naród Lechicki.
Nadto  powiem Ci bratku ,że postawili na nasz kraj wyroki  iż wkrótce nasze królestwo na części rozdarte ostanie...hmm i zapewne tak mieszali by w przyszłości tak się stało.
Jak powiedziano tak zrobiono i licznymi spiskami i zapewne nie tylko stolica apostolska tfu...zwąca się boża doprowadziła do licznych klęsk naszego państwa ,wypowiedzenia poddaństwa przez Rus i inne ziemie,a także do spiku książąt polskich przeciwko naszemu Bolesławowi.
Ten nie mając innego wyboru wyzbył się szat i korony i wraz z wiernym mu rycerstwem udał się w tajemnicy na Węgry ,gdzie ówczas panował król Władysław i tam ponoś umarł.
Zaś panowanie nad  Lechickimi ziemiami objęli książęta bedący  zapewne w zmowie z kościołem...tfuu a bodajże by ich ...skaranie ten kościół..
Po ucieczce króla naszego Bolesława , kraj nas zostaje złupiony przez księcia ruskiego , a w kolejnym roku nawiedza go wielka susza, raczej nie od tej klątwy aczkolwiek od zbiegów z naturą tożsamych.
Takeż widzisz Bratku Kościół nie był i nie jest naszym dobrodziejstwem , a tylko sprawiedliwą być natura jeno..
Podczas następnych lat jeden z książąt Władysław Herman ugruntowuje swoją władzę zwierzchnią w kraju Naszem ....no ale ..ooooooch ..to już następnym razem bo widzę ,że i Tobie gały się kleja hahaha..... Bierz ino skóre i spać idź ,, a ja goniska dopilnuję i nieco porozmyslam sobie....


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza