środa, 28 grudnia 2016

y zakończył czasy naszei Lechii spuśćizny przodkow...

Poday no bratku bukłak ..ino tylko napełnie woda go...hmm ..ach iakeż szcześćie mamy ,że ino ony strumień tutey spływa..
Hey ...hey bystra wodo ...hej lalala hahahaa
no y pełen iest , trzymay no ...teraz na zydel y w droge. Prowadź Ty bratku ieśliś łaskaw..a  za to opowiem daley cożem przed postaoyem przerwał.
..a skończyłże m o Kazimierzu III zwanym potem Wielkim....
Opowiadałżem  ino nasz nowy krol miał także kłopoty z tymi łachudrami biskupami gdyż te łobuzy chciały  uniezależnić władze kośćioła nad świecka y narzucać naszemu władcy wole swa.
Iednakowoż nasz Kazimierz nie ugiał śie  ino rychło podatki na dobra biskupie narzucił , co i papiezowi śie nie podobało y podobno klatwe na niego rzucono...ha popatrz bratku...
iak biskupi ludziom dzieśiećine narzucili to gdalali oni ,że bóg tak karze , a iak ino im przyszło tez paćić to lamenty zanosili ...tfu czarty iedne..
Iedno przyznać należy iż Kazimierz III krol nasz nieugiety pozostał y głuchy na one klatwy,,,,
Iedno kośćiołowi ino trza przyznać ,co iak co ale kasy umieya śie trzymać ...hahahaha..ahahahahaa..
czorty iedne ...ach..aaaa
a wracayac do samego krola to bardziey politykierem y administratorem śie okazał niz walecznym strategiem iako nasi przodkowie..
Kiedy cosik uzyskiwał ,,,iakowe ziemie to w zamian tracił insze ... na ten przykład  od Krzyżakow ...tfu... odzyskał Kuyawy i ziemie dobrzyńska ale kosztem zrzeczenia śie  praw do  Pomorza Gdańskiego abo  w wyniku układu włączył do Lechii Mazowsze ale kosztem praw do Ślaska  etc...etc... 
Y tak bawił sie w szachy takowe miast całkowicie pozbyć śie krzyżakow z naszei oyczyzny . Lokował  nowe miasta y budował grody  y wszystek administracyie w onych miastach na prawie niemieckim ustanawiał a także y  Uniwersytet Iagieloński otworzył  gdzie nauki ino z medycyna kazał studiować.. Pobudował na nowo system obronny krayu. Organizował także  ważne zjazdy  krolow by podnieść ino renome naszego krayu hehe y tyle...
Sprowadzał także finansistow  ,Włochow , Żydow etc..etc.. 
także widzisz ino tylko pobudował  miast naypierw nasz kray z wroga oczyśćić ...ochhhhh..
Y tutai smutek mnie ogarnia gdyż teraz ino w udrece żyć nam pszyszło  , Nasz kray rozrywany woynami y wpływami cudzemi iest ,a tedy to ostatnia szansa dla nas była..
Nasz Krol Kazimierz III zwany Wielkim zmarł bez potomka  y zakończył czasy naszei Lechii spuśćizny przodkow...
Tak masz racyie moj miły ,,,yhmmm..to potem poczeły targać nasz kray kłopoty ...wiesz ..?
Smutno mi ..tedy nie chce mi śie opowiadać ,
a ino napić ..hmm... poday no leyce  ,a ty skocz no na tył wozu y wygrzeb cosik  na osłode tego  żywota... co...?
Nie rozumny żeś?!? ino o miod Ćie prosze Bratku...
ahahahaha ino żeś mnie rozbawił ...ahahaha
Dziekuye losowi ,że zesłał  Ćie iako kompanie moja ...takez mnie rozbawiasz y smutek odchodzi...
Ano wio koniki wio.....  

środa, 21 grudnia 2016

Nasz krol Władysław Łokietek ino wspaniale rzadził przywracayac naszey Lechi świetność

hej tam bratku ....hahaha ..daleyże wyłaź z gaszczu i wskakuj na zydel ,cas daley ruszać...
O tutey wskakuy  y  iedziem....wiooo...wiooo ,,
Ale cudowny dzionek nieprawdaż ? aż ciepło na duszy....a i ciepło w sercu,że ino pasować śie zdaje dzisieysza opowieść do tego...
Jakem w gospodzie  rozprawiał...ano doszliśmy do Władysława Łokietka , ku ktoremu zmeczeni rozbiorem dzielnicowym prawie przez dwiesta lat ludzie zwrocili sie iako ostatniemu patriocie co nasz kray w sercu nosił. Był on synem xiecia kujawskiego i na ten czas po śmierći Przemysła wtorego objał rzady w Krakowie i Małopolsce , Na Kuyawach, ziemi sieradzko-łenczyckiej oraz na Pomorzu Górnym. 
Mimo zwyciestw przez długii czas prowadził wlaki z Biskupem krakowskim , ano ktory nayeżdżał onego ziemie .
Rownież z czasem stracił Pomorze Górne na rzecz Krzyżaków y Branderburczykow.
Powiadam  Tobie iż łatwo niemiał , gdyz coraz to w innym mieśćie musiał zwalczać bunty zniemczonych patrycjuszy także   lecz mimo owych trudnośći władze swą uchował, Z czasem y papiez ujżał nasz patriotyzm  y nic powstrzymać odrodzenia śie naszego krolestwa nie mogło . 
Tutey ieszcze nadmienie ino na ten czas na świat przyszedł iego potomek ano Kazimierz , który potem obeymie tron po niem...no tak..
A wracayac do papieża ..
Iednakowoż ten ino podstepny -tfu..- papież ,pomiot diabła ino był uspokoiony gdyz iego zbroyne ramie ano krzyżacy osiedli poprzez szfindel na naszych ziemiach -tfu zaraza  do dzisiey ta toczy nasz kraj..ach
Gbybyśmy   ino wczesniey nie starcili dwoch xiażat poprzez otrucie ,to ino może tych krzyżakow y lucyferianskich biskupow pogonili z naszey oyczyzny..ach powiadam ach gdyby....
Na ostatek iednak Władysław bez onego sprzeciwo ostaie koronowany na krola naszego.
Nasz krol Władysław Łokietek ino wspaniale rzadził przywracayac naszey Lechi świetność
przciwstawiayac śie zakusom y nayazdom czy to Branderburgi czy Czechom. Miał on niezłomny charakter i ducha  mimo niskiej postury ale godzien naszych starożytnych przodkow.
Udało śie zatem ostatecznie przywrocić nasz kray ..Sława!! powiadam Sława y Chwała !!!!!!!
Widzisz ,a nie mowiłem ,że ino piekna opowieść na dzisiey  przypadła .
Otóż nasz Władysław dożył swych dni w Krakowie i tam ostał pochowany.
Niezwłocznie po iego śmierci tron obeymuje syn Władysława ano Kazimierz III zwany potem Wielkim y koronowany  ostał na krola Polski.
Ony Kazimierz także miał kłopot ino z Kośćiołem , gdyż nałożenie podatkow na dobra y mayatki biskupow pomiota watykańskiego sprowadziły na niego klatwe. Iednak Kaziemierz nie ugiał śie i uciekł sie do inszego podstepu..no ale podam ci to potem bratku bo cosik i mnie zaraz na postoj pecherz zmusza, ino skrecimy z traktu wio...eta..eta.....niedziela, 18 grudnia 2016

Polski My Naród , Słowieński Ród

Nowa Rota!!!


Nie rzucim ziemi skąd Nasz Ród
Nie damy pogrześć mowy 
Polski My Naród , Słowieński Ród
Królewski szczep Scytowy
Nie damy by na zniszczył wróg
Dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że Nam Rod

Do krwie ostatniej kropli krwie 
Bronić będziemy ducha
Aż Serce Scytów zetrze w proch!!!
te kłamstwa wrógów tutaj
Od zawsze twierdzą jest każdy próg
Dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że Nam Rod
Nie będzie żyd nam plfać dziś w twarz
Ni niemiec nas germanił
Sarmacki hufiec stanie nasz 
Lach będzie nam hetmanił
Przyjdziem gdy zabrzmi złoty róg
dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że nam Rod
Nie damy miana Słowian zgnieść
Nie pójdziem lubo w piach
W Ojczyzny imie na onej Cześć!!!
Podniesiem Czoła dumne!!
Odzyskamy ziemie dziadów znów
Dopomóż że nam Rod
Dopomóż że nam Rod

autor: Na podstawie
Roty Marii Konopnickiej
uaktualnił
Eddie Słowianin
Sława i Chwała Naszym Przodkom!!!!!!

piątek, 16 grudnia 2016

ano znaczy iż mieliśmy pierwszego krola od czasu krola Bolesława Krzywoustego po dwiestu latach.

Witay bratku miły..haha.. widzę żeś wyspany.....zatem bieżmy śie do śńiadańia  y dokończe co żem zaczał wczorey wieczor...
Tu masz ino kielich miodu dla pokrzepienia ...siaday y słuchay...
Ach pytasz czym wyspany ? ano wyspany w rzeczy samey haha wyspany .Wiesz ilekroć  przychodzi spać mnie na wozie to iużmnie gnaty wpierwej na sama mysl bola ..hahaha.. yghm ..yghm ..haa.
Ty zatem wieczerzay a mnie opowiadaćprzyidzie bom iuż najedzon.
Zatem do władzy  ..a pamietasz mamy rozbiory dzielnicowe  nadal ...no w tym opowiadaniu...do władzy dochodzi xiaże Henryk III Prawy zwany tak przez kościelnych bo niby złamał iakie prawo kośćielne .. hehe..y był on synem xiecia wrocławskiego Henryka IIIgo Białego.
Tym razem siedział on na urzędzie nie w Krakowie a we bogatym Wrocławiu gdzie śćiagał  pomnieyszych xieciow Podobno ich tam wieźił i wymuszał na niech nadania terytorialne..a to skurczybyk haha...
Także nie upuśćił swawoli zachłannym biskupom y mimo klatwy  nie ugiał śie y skonfiskował im ich dobra y ziemie ..haha słudzy boga co to wyzyskuia innych..tak było bratku ...tak było..
Tetey gdy dowiedział śie ino o śmierci Leszka Czarnego niezwłocznie udał śie ino do Krakowa ostatecznie przeymuiac zwierzchnictwo nad Lechia nasza oczywiście dzieki przychylnośći ludu  i kasztelana Krakowa.
Tedy właśnie doszło do spotkania na placu boju onego Henryka Prawego  z kujawskim xieciem Władysławem Łokietkiem , ktory wspierał xiecia płockiego o walke o tron w Krakowie...tedy..
ach..poday no kielich bo zapewne w gardle ci usycha iako y mnie..o .,,,yghm ach..y lepiey odrazu..
Zatem gdy Henryk ze swymi woyskami przegrał  z oną koalicyia tedy xiaże płocki zrezygnował y zrzekł śie pretensyi o tron na rzecz Władysława Łokietka..tak tak a tenże opanował Krakow ..haha ale galimatiasy były ..zobacz iak bratku podział y brak iednośći mąci ludziom i do tragedyi doprowadza ,że śie tak tłuka..och 
Iednakowoż z licznymi posiłkami do Krakowa znowu przybywa Henryk III Prawy i odbiya miasto..
Powiem ci bratku iż podług licznych podań ony Henryk myślał by ziednoczyć kray nasz y wysłał poselstwo z darami do papież by zatwierdziłon starania o ponowne ustalenie królestwa naszego w Krakowie y o korone królewską wystapił..y ,mniemam iż to prawda.Gdyż niedługo potem został on...ano otruty ha!! Coż za zbiegi przyczyniaya śie iż każdy dobrze myślący władca o odrodzeniu krayu dziwnym trafem wyzionie ducha y to po otruciu. ieszcze gdy umierał poyednał śie  z biskupami y nadał im ziemie mayac nadzieye że politycznie silny kośćiół wypełni iego testamenta..ach y to dowodzi iaki był kośćiół y iak niszcył nasze królestwo raz za razem ..ach !!o zgrozo ...yghm yghm..ha
Zatem zmarł Henryk III Prawy  otruty we Wrocławiu i tam go pochowano.
Po krotkim czasie iako y bywa w życiu  poyawia śie mayacy poparcie kośćioła xiaże Przemysław II , ktroy był synem xiecia poznańskiego .
Ano przeyał władzę w Krakowie y nad małopolska na krotki czas gdyż Władysław Łokietek bedący w ziemi sanomierskiey przegonił go z Krakowa.
Iednakowoż w ciemie nie był bity ..haha..no ten Przemysław y za poparciem kościoła wywiozł insygnia krolewskie nasze z wawelu y uciekła na pomorze , ktore potem odziedziczył y mianował śie xieciem Polanii y Pomorza..taki to by cwaniak z niego...Tedy iako to bywa w polityce stał śie nayważnieyszym xieciem na naszych ziemiach y...wyobraź sobie....
w Gnieźnie ostał koronowany na włade naszego Krolestwa ...co to znaczy pytasz? ano znaczy iż mieliśmy pierwszego krola od czasu krola Bolesława Krzywoustego po  dwiestu latach..ha!! 
Zatem krol Przemysław II ostał naszym władca.
Narazie panował on w Wielkopolsce y na Pomorzu Górnym.
To nie było iak potem okazało śie na reke wrogom naszym y pewnego razu nayemne woyska napadły krola w wyprawie y naypierw ranili a potem uciekayacego dobili...och nie długo trza było czekać iak tylko nasz narod z kolan powstał y zabito nam władce. Podobno oplacili nayemnikow margraby branderburskie ..tfu do czorta tfu...
Pochowano go w Poznaniu iako podaya xiegi.
I na teże czas ludność onych ziem pod panowaniem króla Przemysława II poczeła mieć dość zniemczonych xiażat y zwróciła śie ku Władysławowi Łokietkowi iako nadziei naszey...
ieszcze ieno..yghm yghm..hu na zdrowie wypiyemy y bratku szykuymy śie do dorgi, na dzisiey wystarczy Sława!!! Yghm..


wtorek, 13 grudnia 2016

w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz..,

... i widzisz no bratku ..hehe iakem y postanowilśmy tak y oto tu iesteśmy....
Rzoumiem żeś odświeżon y gtotw do przyiećia strawy hahahaha..
Zatem rozkoszui śie ino tym co  w zaśiegu ramion y oczu masz  , a ia hm ygm... także nie omieszkam spałaszować to i owo hmmm khm y...yghm daley ini dopowiem co ...yghm..tych czasach ...mm..dzieknicowego rozbići ino śie działo..
Pierwey iednak wypadałoby ieszcze toast za obfitość żyćia wznieść ....zatem Sława!!!!
tako mnie  yghm... iako y Tobie yghm...y wszystkimistotom tutey  yghm... y każdey istoćie we wszechświecie hahaha niech nam śie darzy  yghm.... Sławaaaaa!!!!!Sławaaaaa!!!!
no  bardzi śpiew niech zagaja ( Pieśń słowana ) a my ino porozprawiamy ooochh tak tak..
Zatem Bratku moi ,ano ostatnio żem ukończył powiadać iak to Konrad I Mazowiecki wygrył spisek biskupow ano z Zakonem Krzyżacki i przeto papież rzucił na onego klatwe...
z czasem prze to musiał ustapić rzadow by po krotkiey władzy za przyzwoleniem możnowładcow  Henryka I Brodatego y po iego smierci  władzy onego syna Bolseława II Łysego zwanym  ano ponownie po krawey walce zasiąć na tronie zwierzchnim...
Iednakowoż tak biskupi y możni zawziać śie musieli na niem iż gdy onych na zyieźdźie  uwieźił taki w niech gniew wywołał ino go  wygnano z kraiu.
I takoż w tym stanie  dotrwał swey smierci y ostał pochowany w Płocku.
Zaś ony Bolesław Łysy spoczał w Legnicy...
Tedy p o niech  na tron w Krakowie wyniesiono xiećia Bolesława VII zwanego Wstydliwym ano syn to Leszka Białego był.
Kiedy ony Bolesław Wstydliwy podjał owe rzady nigdy nie podyał prob zjednoczenia naszego kraiu y doszło za iego czasu do ieszcze wiekszego rozdrobnienia Lechii...och ano wswzystek co do kupy zebrał Konrad Mazowiecki poszło w rozsypke na wiela xiestw ano. Kroniki mowia iz  nie był typem wojownika y wodza.
Na ten przykład podam  iż gdy Mongoły  naiechały ziemie małopolskie to uciekł y schronił śie w Sieradzu..oj brak słow na takowe tchorzostwo ..oj brak tfu... Dopiero po najazdach Litwinow y Jaćwiegow w odwecie nayeżdżayajc onych odniosł duży skukcess hehe..
Oprocz tegoż niczego nie dokonał y nie spłodził ni żadnego syna.. Tedy by zachować ciagłość władzy adoptował xiećia łęczycko  sieradzkiego  Leszka Czarnego ...ygh  poley ino bratku miodu.. bo mnie gardło suszy..ygh
Jakem rzekł Leszka adoptował...hmm
pomyslałżech ano że warto tutaj wspomnieć iż tedy w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz.., ktory licznemi knowianiami przeciwko naszemu władcy działał y to do tego stopnia wyobraź sobie iż zjednał śie z Litwinami y nawet barbarzyńcami iak piszą kroniki przeciwko naszem xieciom. ha nikczemnik ,a takich nie brakowało w historyi y teraz nikczemnikow kościlenych .ha ale na szcześćie  ostali pokonani przez Bolesława  y Leszka  ostatecznie. 
..ykhm..hmm..
Kiedy Bolesław Wstydliwy zmarł w Krakowie  iego mieysce zayiał Leszek Czarny ..
słucham..a taak dobrześ słyszał...one bunty wcześnieysze wynikały  iż  nie akceptowano adopcyi  Leszka  ino by był nastepcom.
No ale w końcu  zgdzili śie oni  na Leszka Czarnego panowanie...ha..y...
Xiaże Leszek kontynuował   rzady w Krakowie , y ukazał iak  długa nasza tradycyia zdolośći dobrego dowodcy.  Pokonywał  wielu władcow , uczestniczył w konfliktach miedzy xiazetami w Lechii.
Tedy także owego rozpustnika biskupa Pawła ostatecznie uwieźił za iego wystepki , gdyz albowiem  zbrodnie i dowody zdrady  y rozpusty tak były oczywiste y wielkie iż dopiero papież Marcin odważył tylko go poprzec.tfu lucyfer ieden.. obacz nawet tedy papiestwo okazało swe wpomożenie dla takich okropności iakie czynili iego biskupi ..tfu na czara tfu...
Z czasem  mimo iego sukcesow cześć moznowładcow zbuntowała śie  chcac osadzic Konrada II Mazowieckiego y bunt wszczeła ,a  y nayazdy tatarow były. Mimo tego xiaże Leszek poradził sobie i wtrwał w grodach.
No y iako to człeka żywot zmarł wkrotce  , podobno na dżume i pochowany ostał w Krakowie.
uaaaaw iakem popili y podyedli tak czas pospać...
iedynie..yghm yghm dobryy miodek...iedynie dopowiem  iż iego mieysce w Krakowie zaiał xsiaże ślaski Henryk III zwanym Prawym ,ale ykhm..bratku przy nastepney spsobnośći a teraz ino spać y snić....sława uaaaawwww..............

czwartek, 8 grudnia 2016

Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki

.....o popacz ino na to zakole rzeki , myślałżem by spoczać tam , no ale to nam ieszcze na okło z iedna mile zaymie heh...Poczekai no..ooo..tutey ieszcze skrećimy y nadłożymy ze poł mili ano do tey małey wioski to może cośik z towaru wymienimy y prowianty na na kilka pośiłkow zaopatrzymy hmmm ..co racyia to racyia  , zatem wioo...etaa ..wio,,koniki ..haha
mhm..a coż to chciałeś zaptac mnie wczesniey?
aaa..rouzmiem ..wybacz zapomniałżem dokończyć ci historyi jak to daley działo sie podczas tego nieszczesnego rozbioru dzielnicowego yy..
niechay no  po..my..ślę..hmh a, no tak .Kiedy umarł w Krakowie Bolesław zwany Kedzierzawym  ano władze zwierzchnia obyał tedy koleiny z naystarszych braci ,znaczy synow Bolesława Krzywoustego  , a mianowicie xsiaże Mieczysław V zwany starym z racyi ,że władze po braciach obiał w wieku czterdziestu dziewieciu wiosen. Ponoć iego władze uznawali wszyscy xiażeta w krayu , nawet sew monety bił ..ha
ale iakem żekłszy wczśniey inoże to nadal nasz kray w rozbiciu i kontroli rzymu y cesarza niemieckiego był tak i przez koleyne lata działo śie wiele  na naszych ziemiach.
Z czasem monarsze zapendy Mieczysława  oprowadziły do buntu moznych poddanych i wypowiedzenia mu posłuszeństwa a także y iego bracia , a chocby i xsiaże Kazimierz  y iego własny syn xsiaże Odon. W wyniku wielu bratobojczych bitew Mieczysław Stary był stracany z tronu y iego mieysce obeymował brat iego xsiaże Kazimierz II zwany Sprawiedliwym ,by znowu na chwilke powroćić podstepem y być ostatecznie wygnanym,
Tedy na tronie zasiadł właśnie ostatecznie xsiaże kazimierz II Sprawiedliwy. Tedy to poczał iednoczyć cała Lechie y do Krakowa y ziemii krakowskiey począ ł przyłaczać ziemie Ślaska ,Wielkopolska y Mazowsze y Kujawy,,,z czaem iednak y Gnieźńieńska ziemie  przyłączył do krolewstwa..aach powiadam ci y nawet ziemie Ruskie ..na ten czas zaprowadził iedynowładztwo napowrot na naszych lechickich ziemiach.
Na ostatek życia ano prowadził on zwycięskie walki  z Prusakami y Jaćwiegami..Ha wydawałoby śie ano pwrociły dawne czasy naszego państwa ,,
ahaha ależ zdziwion , co tak śie gapisz ...haha dobrze kombinuiesz ,że ano zdawałoby śię że wreszcie napwrot Lechia odzyska świetność..
ano pfff..y.. niestety nie.
Otoz kiedy powroćił z koleiney zwycieskiey wyprawy , gdy wznosił toast podczas uczty nagle padł i umarł...ano na iakieś skaranie boskie koleyny znamienity władca nagle umiera..ha
Teraz ano okazało śie ino palce maczali w tym morderstwie Ci ktorym z dawien dawna nie podobało śie ,że nasz kraj rośńie w śiłe ano
zazdrośńi y z zewnątrz mocodawcy ..iakeś madry to sam iuż śie domyslasz bratku...
Takoż y pochowali Kazimierza II zwanego sprawiedliwym w Krakowie .
Tedy ieszcze żył Mieczysław V o ktorem napoczątku historyi dzisiejszey żem opowiadał ino że probował wracać w przerwach panowania na tron.
Iednakowoż  moznowładcy y biskupi oczywista sprzeciwili śię y wybrano na władce zwierzchniego xiecia dwunastoletniego tedy Leszka zwanego Białym, gdyż to na reke im to było bo tedy faktycznie oni poczeli władać karayem naszem.
Toć nie spodobało śie zdradliwemu Mieczysławowi Staremu y zbroynie zawalczył doprowadzajac do walki y siła ponownie na krotko odzyskał tron, z rezta ieszcze potem pononie stracano go y odzyskiwał władze aż w końcu zmarł i pochowano go w Kaliszu.
Tedy na kilka miesiecy władze obyął syn syn Mieczysława ano Władysław III Laskonogi iednakowoż  y on politycznie ustapił y na powrot osadzono Leszka Białego spolegliwego i usłużnego kośćiołowi.
Oczywiście tedy nadal zasady panowania ustanawiał papież -tfu skaranie- 
Tedy to dzielnice senioralna Krakow znaczy się musiał oddać pod panowanie drugiego syna Mieczysława zwanego Platonogim...
ufff..potrzymay leyce bracie a ino odpowietrze śie...ufff
zapomniał żem kiedy opowiadam takie historyie to w głowie sie kołuye..uff dajże mi chwilke...yhmm

Iuz lepiey...zatem y ten Platonogi  był na tronie kilka mieśiecy bo..zmarł wyobraś sobie hhehe y
ponownie xsiaże Leszk Biały powrocił panować do Krakowa..
Mimo spolegliwośći wobec kośćioła wymowił papieżowi krucyiat do ziemii świetey.
Probował złożyć osady w Prusach by pokoyowo z czasem podbić ie pokoiowo.
Gdy to nie zdało śię tedy wraz Z xieciem Henrykiem I Brodatym bezskutezcnie dwa razy nayechał zbroynie.
Pewnego razu wyobraź sobie gdy w wyniku przymierza z innemi xieciami by ziednoczyc kray y odsunać od władzy Odonica y Świetopełka  zyechał na tajny wiec tenże Odonic opźnil swoj przyjazd i naprowadził zbojcow od Swietopełka.
Henryka I brodadtego ranili , a uciekayacego na koniu Leszka Białego ..podobno nagiego zamordowano ,,oj tak tak dobrze myślisz  iż kościoł w tym maczał palce oj tak tak gdyż albowiem Odonic Plwacz z klerem był śćiśle powiazany..
Tedy to  na nowo pomieszano szyki odrodzenia się lechii oj tak.
Zczasem syn Kazimierza Sprawiedliwego  ano xsiaże Konrad I Mazowiecki podyał walke o tron z wyzdrowiałym po ranie xieciem Henrykiem I Brodatym y po trzech bitwach przegrał. ...ale to nieznaczyło że poddał śię...nie nie 
Wysłał najemnikow , ktorzy porwali \Henryka y za wolność wymusił na nim zrzeczenie sie  praw do tronu ...y obyał władze w Krakowie tak iakoby chciał 
On Konrad I Mazowiecki został xieciem zwierzchnim
Z czasem przyłaczył ziemie do krolestwa takie jak sieradzka ,łeczycka y sandomierka okazuyac bewzgledność w rzadach swych .
To z kolei bratku doprowadziło do spisku gdy oskarżył on biskupow o knowania z ano z  zakonem krzyżackim y w wyniku tego pozwania skazał swego kanclerza Jana bodajże Czaple na tortury i śmierć.
Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki wraz z papieżem poczał preparować fałszywe dokumenta , ktore pieczetowali y nasi biskupi a papiez poprał
by oddać ziemie krzyżakom.
Ponoć za ukaranie kanclerza spiskującego z onymi rzucono klatwe na Konrada ...
ooo patrz ino w pore widze gospode w wiosce.. zatem bartku reszte dokończe opowiadać przy wieczorney kolacyi .. i tak od tego głowkowania.. kto z kim , kiedy y gdzie łep mnie rozbolał..
uff zatem wio do gospody haha.. 


  

czwartek, 1 grudnia 2016

Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany ..

....witaj bratku ...hehe...i iak śie Tobie spało ? ano że oka drzemnać nie mogłeś powiadasz ...hmm 
Bratku wiedz inoż nie opowieśćia Ćie racze dla strachu ino dla przyszłey gawiedzi co to po nas pozostanie by na nowo dom nasz ojczysty pobudowali.. zatem gdy do śniadania dołączysz tedy wartko poczne dalej opowiadać by Ćie w niepewnośći nie trzymać..
ty ino ogarniay śie ..a ja, przygotować strawe bede ...ano i pośpiewam nasze agmy starosłowieńskie hehe...
hmmm...Radoro  Daro Sławo ..Radoro  Daro Sławo  ...ra..radoro...haa...Daro Sławo.... hmmm ..Radoro ....
Oo szybkiś żeś Bratku y bardzo dobrze bo żem okropnie głodny ..
zatem siadaj smacznego y na zdrowie dla szcześćia naszego...haha
ygh...hmm.. mmm dobre dobre ...hehe
Takoż wiec po naszego Bolesława Krzywoustego śmierci  ponoć klątwa rzucona przez papieża przestała obowiazywać ..ale dlakeoż to było  od prawdy bowiem nadal ano wszystek co dotyczyło Naszey Oycowizny było pod kontrolami cesarza rzymskoniemieckiego y tego zdradliwego papieża..
ha powiedz a ktory zreszta nie był zdradliwy..
Tedy ino po Rzymie same bekarty papieży chodzily hehe..
co za obłuda iuż tedy była , a co teraz mamy lepiey nie rozprawiać o niech.
Zatem po Onego Bolesława śmierći iego pierworodny z piećiu  syn Władysław  ktory liczyl iuż tedy ano ze trzydzieśći trzy wiosny.
A pamietasz bratku kiedym powiadał Tobie iż kiedy umarł nasz Bolesław Krzywousty to papiestwo podrzuciło ino rzekomy iego testament...no..y właśnie podłog niego podzielono kray nasz na dzielnice...
Władysław otrzymał zatem jako dziedzictwo po ojcu Śląsk z ziemią lubuską a także jako naystarszy dzielnicę z Krakowem by mieć władze zwierzchnia na dzielnicami braci  .
Iego bracia bracia... Bolesław miał Mazowsze , Mieszko zachodnie ziemie Wielkopolski  , a potem Henrykowi ziemie sandomierska ,a ich matce Salomei żonie Bolesława Krzywoustego ziema łęczycko-sieradzka y takeż śie stało..
By daley władza tfuu rzymsko niemiecka nadal kontrole miała  ożeniono go z niemka o imieniu Agnieszka siostra przyrodnia Konrada III.
Tedy to kronikarze podobnież śię wyśmiewali iż ta żona tfu.. niemka.. naśmiewała śie z niego przeciw braciom pojudzajac..
Ćwierćwładca go zwała wyobraź sobie !!! ha 
Władysław zwany wtorym prowadził rozmowy z braćmi zatem by zrzekli się dzielnic i stworzyli z niem ieden kray..Jenakowoż wiadomo było iż gdy tak śię stanie to cały kray pod kontrole papiestwa i cesarza przeydzie , a to iuż za wiela by było..za wiela!!!
Do tego hierachowie kośćielni y liczni doradcy mysleli tylko o swoiech interesach  y kotrole lepsza widzieli w dzielnicy.
Iednakowoż nade wszystek biskupi i kler -tfu pomiot szatana-musieli pilnować rzekomego testamenta naszego Bolesława Krzywoustego y nie mogli popierać by nasz kray na nowo zjednoczyć śie miał ...ach...
Tedy ino Władysław II siłowo  zapragnalł rozwiazać ony konflikt z pomocą woysk ruskich..
Tedy  to wraz z niemi spustoszył Mazowsze a potem y Wielkopolskę!! Bracia młodsi nie przygotowani ano byli na takoweż zachowanie   brata y wlaki nie podyeli.
Kiedy w końcu i ich matka zmarła  powstał nowy konflikt o iey ziemie. ..
Po pierwszey tedy bitwie ano nad Pilica przegraney Władysław II ostatecznie z pomoca hufcow ruskich pokonał braci.
Iednakwoż iego panowanie policzone było   gdy krewkie i butne zachowanie sprawiło iż Władysław dopuśćił się tedy niewybaczalnego przestepstwa.. ano kiedy wpływowy moznowładca wuj Władysława Piotr Włostowic poczał przeciwstawiać  śie onego agresyi na braci młodszych  , tedy Władysław kazał go oślepić , wyrwać iezyk y wygnać z krayu..ino brak słow bratku iak człowiek zatraca śie w nienawiśći do bliźnich..
Tedy to ponownie wraz z pomoca ruskiego wsparcia nayechał Mazowsze i poczał oblegac Poznań , w ktorym to młodsi iego braćia śie skryli. Na szcześćie bracia mieli  sprzymierzonych wielu , ktorzy zaczaili śie około Poznania y ....y rozbili woyska Władysława , a ten że wartko ratował śie  ucieczka do Krakowa.
Kiedy i tam przybyli pod Krakow młodsi bracia iego  z woyskami , ratować śie poczoł z rodzina  ucieczka do Czech ,a potem Niemiec gdzie -tfu skaranie - hołdował    krolowi Konradowi III.
Potem koleyne wyprawy iego iuż z woyskami Konrada czy Barbarossy nie pomogłymu wrocić na tron do Krakowa -Ha nikczemnik !!
Tedy iuż poczeto zwać go Władysław II Wygnaniec ..
Na ten czas iego brat naystarzszy wśrod młodszych braci Bolesław V zwany Kedzierzawym obyał po niem  Ślask dodayac ony do Mazowsza y Kuyaw wschodnich y poślubił Wierzchosławe ano..a Mieczysław i Henryk panowali w swoich...
Po latach ponownie Konrad III pragnac podbic nasz kray wysłał woyska , ktore wraz z hufcami z Czech y Moraw wkroczyły na Śląsk. 
Ale iakoby nasi przodkowie w przody nasze podyazdy zniweczyły iego plany y otoczyły samego Konrada III. hahaha!! Sława!!!
Po rokowaniach y okupach wniesionych przez rzeczonego powrocił on pokonany zmuszony takowoż do zapamietania zlożoney obietnicy iż stawi sie pod sad naszych władcow kiedy go wezwa..ahahahaha to wielkość  naszych przodkow łaske taka dla niego zgotowała...
Za czasem y koleine klatwy rzucali na nasz narod papieże y koleni po Konradzie czecim nayeżdżali iak na ten przykład ten  Fryderyk I Barbarossa zwany Rudobrodym , ale to nanic onym śie nie zdało bo nasza Lechiaa na nowo w soyuszu plemiennym poczeła żyć jak bracia z braćmi..haha Podobno Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas  to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany zastosował ano te samom taktyke gdy przed wiekami woyska perskie Dariusza chciały podbić Lechię ino taktyke podjazdow y spaloney ziemi..haha Sława!!!
Odćiawszy naokolo dowoz żywnośći całkowicie pokonał wroga.
Mowiono tedy o naszem Bolesławie ino bardziey ludzkie życie cenił niźli dobra materialne , że walczyć wolał sprytem ,rozwaga y ugoda y dlategoż uważać powczas należy ino doyrzałym iuż władca był ...sława !!!
W samym zaś Krakowie możni tamteysi  poczeli.. tfu skatranie.. spiskować przeciwko Bolesławowi y wynieść na tron iego Brata Kazimierza naymłodszego z braci ,ale ku ich zdziwieniu on odmowił takich planow bo miłował swego brata..powiadam Ci bratku  nie ma nic cnotliwszego y naypieknieyszego ponad miłość y loyalność bo to nas tedy czyni nieśmiertelnymi..zdrowie yghm yghm..
Takowoż wiec nasz Bolesław V kedzierzawy zmarł iko władca zwierzchnii w Krakowie..
no..bratku poyedlim ..popilim i pogadalim..zatem trza szykować śie do drogi....ano   wtrakcie y pośpiewać mogiemy haha..
Radoro  Daro Sławo..Radoro Daro Sławo..Raa Radoro Haaa Daro Sławo .....Radoro ..Daro...