wtorek, 13 grudnia 2016

w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz..,

... i widzisz no bratku ..hehe iakem y postanowilśmy tak y oto tu iesteśmy....
Rzoumiem żeś odświeżon y gtotw do przyiećia strawy hahahaha..
Zatem rozkoszui śie ino tym co  w zaśiegu ramion y oczu masz  , a ia hm ygm... także nie omieszkam spałaszować to i owo hmmm khm y...yghm daley ini dopowiem co ...yghm..tych czasach ...mm..dzieknicowego rozbići ino śie działo..
Pierwey iednak wypadałoby ieszcze toast za obfitość żyćia wznieść ....zatem Sława!!!!
tako mnie  yghm... iako y Tobie yghm...y wszystkimistotom tutey  yghm... y każdey istoćie we wszechświecie hahaha niech nam śie darzy  yghm.... Sławaaaaa!!!!!Sławaaaaa!!!!
no  bardzi śpiew niech zagaja ( Pieśń słowana ) a my ino porozprawiamy ooochh tak tak..
Zatem Bratku moi ,ano ostatnio żem ukończył powiadać iak to Konrad I Mazowiecki wygrył spisek biskupow ano z Zakonem Krzyżacki i przeto papież rzucił na onego klatwe...
z czasem prze to musiał ustapić rzadow by po krotkiey władzy za przyzwoleniem możnowładcow  Henryka I Brodatego y po iego smierci  władzy onego syna Bolseława II Łysego zwanym  ano ponownie po krawey walce zasiąć na tronie zwierzchnim...
Iednakowoż tak biskupi y możni zawziać śie musieli na niem iż gdy onych na zyieźdźie  uwieźił taki w niech gniew wywołał ino go  wygnano z kraiu.
I takoż w tym stanie  dotrwał swey smierci y ostał pochowany w Płocku.
Zaś ony Bolesław Łysy spoczał w Legnicy...
Tedy p o niech  na tron w Krakowie wyniesiono xiećia Bolesława VII zwanego Wstydliwym ano syn to Leszka Białego był.
Kiedy ony Bolesław Wstydliwy podjał owe rzady nigdy nie podyał prob zjednoczenia naszego kraiu y doszło za iego czasu do ieszcze wiekszego rozdrobnienia Lechii...och ano wswzystek co do kupy zebrał Konrad Mazowiecki poszło w rozsypke na wiela xiestw ano. Kroniki mowia iz  nie był typem wojownika y wodza.
Na ten przykład podam  iż gdy Mongoły  naiechały ziemie małopolskie to uciekł y schronił śie w Sieradzu..oj brak słow na takowe tchorzostwo ..oj brak tfu... Dopiero po najazdach Litwinow y Jaćwiegow w odwecie nayeżdżayajc onych odniosł duży skukcess hehe..
Oprocz tegoż niczego nie dokonał y nie spłodził ni żadnego syna.. Tedy by zachować ciagłość władzy adoptował xiećia łęczycko  sieradzkiego  Leszka Czarnego ...ygh  poley ino bratku miodu.. bo mnie gardło suszy..ygh
Jakem rzekł Leszka adoptował...hmm
pomyslałżech ano że warto tutaj wspomnieć iż tedy w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz.., ktory licznemi knowianiami przeciwko naszemu władcy działał y to do tego stopnia wyobraź sobie iż zjednał śie z Litwinami y nawet barbarzyńcami iak piszą kroniki przeciwko naszem xieciom. ha nikczemnik ,a takich nie brakowało w historyi y teraz nikczemnikow kościlenych .ha ale na szcześćie  ostali pokonani przez Bolesława  y Leszka  ostatecznie. 
..ykhm..hmm..
Kiedy Bolesław Wstydliwy zmarł w Krakowie  iego mieysce zayiał Leszek Czarny ..
słucham..a taak dobrześ słyszał...one bunty wcześnieysze wynikały  iż  nie akceptowano adopcyi  Leszka  ino by był nastepcom.
No ale w końcu  zgdzili śie oni  na Leszka Czarnego panowanie...ha..y...
Xiaże Leszek kontynuował   rzady w Krakowie , y ukazał iak  długa nasza tradycyia zdolośći dobrego dowodcy.  Pokonywał  wielu władcow , uczestniczył w konfliktach miedzy xiazetami w Lechii.
Tedy także owego rozpustnika biskupa Pawła ostatecznie uwieźił za iego wystepki , gdyz albowiem  zbrodnie i dowody zdrady  y rozpusty tak były oczywiste y wielkie iż dopiero papież Marcin odważył tylko go poprzec.tfu lucyfer ieden.. obacz nawet tedy papiestwo okazało swe wpomożenie dla takich okropności iakie czynili iego biskupi ..tfu na czara tfu...
Z czasem  mimo iego sukcesow cześć moznowładcow zbuntowała śie  chcac osadzic Konrada II Mazowieckiego y bunt wszczeła ,a  y nayazdy tatarow były. Mimo tego xiaże Leszek poradził sobie i wtrwał w grodach.
No y iako to człeka żywot zmarł wkrotce  , podobno na dżume i pochowany ostał w Krakowie.
uaaaaw iakem popili y podyedli tak czas pospać...
iedynie..yghm yghm dobryy miodek...iedynie dopowiem  iż iego mieysce w Krakowie zaiał xsiaże ślaski Henryk III zwanym Prawym ,ale ykhm..bratku przy nastepney spsobnośći a teraz ino spać y snić....sława uaaaawwww..............

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza