czwartek, 8 grudnia 2016

Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki

.....o popacz ino na to zakole rzeki , myślałżem by spoczać tam , no ale to nam ieszcze na okło z iedna mile zaymie heh...Poczekai no..ooo..tutey ieszcze skrećimy y nadłożymy ze poł mili ano do tey małey wioski to może cośik z towaru wymienimy y prowianty na na kilka pośiłkow zaopatrzymy hmmm ..co racyia to racyia  , zatem wioo...etaa ..wio,,koniki ..haha
mhm..a coż to chciałeś zaptac mnie wczesniey?
aaa..rouzmiem ..wybacz zapomniałżem dokończyć ci historyi jak to daley działo sie podczas tego nieszczesnego rozbioru dzielnicowego yy..
niechay no  po..my..ślę..hmh a, no tak .Kiedy umarł w Krakowie Bolesław zwany Kedzierzawym  ano władze zwierzchnia obyał tedy koleiny z naystarszych braci ,znaczy synow Bolesława Krzywoustego  , a mianowicie xsiaże Mieczysław V zwany starym z racyi ,że władze po braciach obiał w wieku czterdziestu dziewieciu wiosen. Ponoć iego władze uznawali wszyscy xiażeta w krayu , nawet sew monety bił ..ha
ale iakem żekłszy wczśniey inoże to nadal nasz kray w rozbiciu i kontroli rzymu y cesarza niemieckiego był tak i przez koleyne lata działo śie wiele  na naszych ziemiach.
Z czasem monarsze zapendy Mieczysława  oprowadziły do buntu moznych poddanych i wypowiedzenia mu posłuszeństwa a także y iego bracia , a chocby i xsiaże Kazimierz  y iego własny syn xsiaże Odon. W wyniku wielu bratobojczych bitew Mieczysław Stary był stracany z tronu y iego mieysce obeymował brat iego xsiaże Kazimierz II zwany Sprawiedliwym ,by znowu na chwilke powroćić podstepem y być ostatecznie wygnanym,
Tedy na tronie zasiadł właśnie ostatecznie xsiaże kazimierz II Sprawiedliwy. Tedy to poczał iednoczyć cała Lechie y do Krakowa y ziemii krakowskiey począ ł przyłaczać ziemie Ślaska ,Wielkopolska y Mazowsze y Kujawy,,,z czaem iednak y Gnieźńieńska ziemie  przyłączył do krolewstwa..aach powiadam ci y nawet ziemie Ruskie ..na ten czas zaprowadził iedynowładztwo napowrot na naszych lechickich ziemiach.
Na ostatek życia ano prowadził on zwycięskie walki  z Prusakami y Jaćwiegami..Ha wydawałoby śie ano pwrociły dawne czasy naszego państwa ,,
ahaha ależ zdziwion , co tak śie gapisz ...haha dobrze kombinuiesz ,że ano zdawałoby śię że wreszcie napwrot Lechia odzyska świetność..
ano pfff..y.. niestety nie.
Otoz kiedy powroćił z koleiney zwycieskiey wyprawy , gdy wznosił toast podczas uczty nagle padł i umarł...ano na iakieś skaranie boskie koleyny znamienity władca nagle umiera..ha
Teraz ano okazało śie ino palce maczali w tym morderstwie Ci ktorym z dawien dawna nie podobało śie ,że nasz kraj rośńie w śiłe ano
zazdrośńi y z zewnątrz mocodawcy ..iakeś madry to sam iuż śie domyslasz bratku...
Takoż y pochowali Kazimierza II zwanego sprawiedliwym w Krakowie .
Tedy ieszcze żył Mieczysław V o ktorem napoczątku historyi dzisiejszey żem opowiadał ino że probował wracać w przerwach panowania na tron.
Iednakowoż  moznowładcy y biskupi oczywista sprzeciwili śię y wybrano na władce zwierzchniego xiecia dwunastoletniego tedy Leszka zwanego Białym, gdyż to na reke im to było bo tedy faktycznie oni poczeli władać karayem naszem.
Toć nie spodobało śie zdradliwemu Mieczysławowi Staremu y zbroynie zawalczył doprowadzajac do walki y siła ponownie na krotko odzyskał tron, z rezta ieszcze potem pononie stracano go y odzyskiwał władze aż w końcu zmarł i pochowano go w Kaliszu.
Tedy na kilka miesiecy władze obyął syn syn Mieczysława ano Władysław III Laskonogi iednakowoż  y on politycznie ustapił y na powrot osadzono Leszka Białego spolegliwego i usłużnego kośćiołowi.
Oczywiście tedy nadal zasady panowania ustanawiał papież -tfu skaranie- 
Tedy to dzielnice senioralna Krakow znaczy się musiał oddać pod panowanie drugiego syna Mieczysława zwanego Platonogim...
ufff..potrzymay leyce bracie a ino odpowietrze śie...ufff
zapomniał żem kiedy opowiadam takie historyie to w głowie sie kołuye..uff dajże mi chwilke...yhmm

Iuz lepiey...zatem y ten Platonogi  był na tronie kilka mieśiecy bo..zmarł wyobraś sobie hhehe y
ponownie xsiaże Leszk Biały powrocił panować do Krakowa..
Mimo spolegliwośći wobec kośćioła wymowił papieżowi krucyiat do ziemii świetey.
Probował złożyć osady w Prusach by pokoyowo z czasem podbić ie pokoiowo.
Gdy to nie zdało śię tedy wraz Z xieciem Henrykiem I Brodatym bezskutezcnie dwa razy nayechał zbroynie.
Pewnego razu wyobraź sobie gdy w wyniku przymierza z innemi xieciami by ziednoczyc kray y odsunać od władzy Odonica y Świetopełka  zyechał na tajny wiec tenże Odonic opźnil swoj przyjazd i naprowadził zbojcow od Swietopełka.
Henryka I brodadtego ranili , a uciekayacego na koniu Leszka Białego ..podobno nagiego zamordowano ,,oj tak tak dobrze myślisz  iż kościoł w tym maczał palce oj tak tak gdyż albowiem Odonic Plwacz z klerem był śćiśle powiazany..
Tedy to  na nowo pomieszano szyki odrodzenia się lechii oj tak.
Zczasem syn Kazimierza Sprawiedliwego  ano xsiaże Konrad I Mazowiecki podyał walke o tron z wyzdrowiałym po ranie xieciem Henrykiem I Brodatym y po trzech bitwach przegrał. ...ale to nieznaczyło że poddał śię...nie nie 
Wysłał najemnikow , ktorzy porwali \Henryka y za wolność wymusił na nim zrzeczenie sie  praw do tronu ...y obyał władze w Krakowie tak iakoby chciał 
On Konrad I Mazowiecki został xieciem zwierzchnim
Z czasem przyłaczył ziemie do krolestwa takie jak sieradzka ,łeczycka y sandomierka okazuyac bewzgledność w rzadach swych .
To z kolei bratku doprowadziło do spisku gdy oskarżył on biskupow o knowania z ano z  zakonem krzyżackim y w wyniku tego pozwania skazał swego kanclerza Jana bodajże Czaple na tortury i śmierć.
Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki wraz z papieżem poczał preparować fałszywe dokumenta , ktore pieczetowali y nasi biskupi a papiez poprał
by oddać ziemie krzyżakom.
Ponoć za ukaranie kanclerza spiskującego z onymi rzucono klatwe na Konrada ...
ooo patrz ino w pore widze gospode w wiosce.. zatem bartku reszte dokończe opowiadać przy wieczorney kolacyi .. i tak od tego głowkowania.. kto z kim , kiedy y gdzie łep mnie rozbolał..
uff zatem wio do gospody haha.. 


  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza