czwartek, 1 grudnia 2016

Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany ..

....witaj bratku ...hehe...i iak śie Tobie spało ? ano że oka drzemnać nie mogłeś powiadasz ...hmm 
Bratku wiedz inoż nie opowieśćia Ćie racze dla strachu ino dla przyszłey gawiedzi co to po nas pozostanie by na nowo dom nasz ojczysty pobudowali.. zatem gdy do śniadania dołączysz tedy wartko poczne dalej opowiadać by Ćie w niepewnośći nie trzymać..
ty ino ogarniay śie ..a ja, przygotować strawe bede ...ano i pośpiewam nasze agmy starosłowieńskie hehe...
hmmm...Radoro  Daro Sławo ..Radoro  Daro Sławo  ...ra..radoro...haa...Daro Sławo.... hmmm ..Radoro ....
Oo szybkiś żeś Bratku y bardzo dobrze bo żem okropnie głodny ..
zatem siadaj smacznego y na zdrowie dla szcześćia naszego...haha
ygh...hmm.. mmm dobre dobre ...hehe
Takoż wiec po naszego Bolesława Krzywoustego śmierci  ponoć klątwa rzucona przez papieża przestała obowiazywać ..ale dlakeoż to było  od prawdy bowiem nadal ano wszystek co dotyczyło Naszey Oycowizny było pod kontrolami cesarza rzymskoniemieckiego y tego zdradliwego papieża..
ha powiedz a ktory zreszta nie był zdradliwy..
Tedy ino po Rzymie same bekarty papieży chodzily hehe..
co za obłuda iuż tedy była , a co teraz mamy lepiey nie rozprawiać o niech.
Zatem po Onego Bolesława śmierći iego pierworodny z piećiu  syn Władysław  ktory liczyl iuż tedy ano ze trzydzieśći trzy wiosny.
A pamietasz bratku kiedym powiadał Tobie iż kiedy umarł nasz Bolesław Krzywousty to papiestwo podrzuciło ino rzekomy iego testament...no..y właśnie podłog niego podzielono kray nasz na dzielnice...
Władysław otrzymał zatem jako dziedzictwo po ojcu Śląsk z ziemią lubuską a także jako naystarszy dzielnicę z Krakowem by mieć władze zwierzchnia na dzielnicami braci  .
Iego bracia bracia... Bolesław miał Mazowsze , Mieszko zachodnie ziemie Wielkopolski  , a potem Henrykowi ziemie sandomierska ,a ich matce Salomei żonie Bolesława Krzywoustego ziema łęczycko-sieradzka y takeż śie stało..
By daley władza tfuu rzymsko niemiecka nadal kontrole miała  ożeniono go z niemka o imieniu Agnieszka siostra przyrodnia Konrada III.
Tedy to kronikarze podobnież śię wyśmiewali iż ta żona tfu.. niemka.. naśmiewała śie z niego przeciw braciom pojudzajac..
Ćwierćwładca go zwała wyobraź sobie !!! ha 
Władysław zwany wtorym prowadził rozmowy z braćmi zatem by zrzekli się dzielnic i stworzyli z niem ieden kray..Jenakowoż wiadomo było iż gdy tak śię stanie to cały kray pod kontrole papiestwa i cesarza przeydzie , a to iuż za wiela by było..za wiela!!!
Do tego hierachowie kośćielni y liczni doradcy mysleli tylko o swoiech interesach  y kotrole lepsza widzieli w dzielnicy.
Iednakowoż nade wszystek biskupi i kler -tfu pomiot szatana-musieli pilnować rzekomego testamenta naszego Bolesława Krzywoustego y nie mogli popierać by nasz kray na nowo zjednoczyć śie miał ...ach...
Tedy ino Władysław II siłowo  zapragnalł rozwiazać ony konflikt z pomocą woysk ruskich..
Tedy  to wraz z niemi spustoszył Mazowsze a potem y Wielkopolskę!! Bracia młodsi nie przygotowani ano byli na takoweż zachowanie   brata y wlaki nie podyeli.
Kiedy w końcu i ich matka zmarła  powstał nowy konflikt o iey ziemie. ..
Po pierwszey tedy bitwie ano nad Pilica przegraney Władysław II ostatecznie z pomoca hufcow ruskich pokonał braci.
Iednakwoż iego panowanie policzone było   gdy krewkie i butne zachowanie sprawiło iż Władysław dopuśćił się tedy niewybaczalnego przestepstwa.. ano kiedy wpływowy moznowładca wuj Władysława Piotr Włostowic poczał przeciwstawiać  śie onego agresyi na braci młodszych  , tedy Władysław kazał go oślepić , wyrwać iezyk y wygnać z krayu..ino brak słow bratku iak człowiek zatraca śie w nienawiśći do bliźnich..
Tedy to ponownie wraz z pomoca ruskiego wsparcia nayechał Mazowsze i poczał oblegac Poznań , w ktorym to młodsi iego braćia śie skryli. Na szcześćie bracia mieli  sprzymierzonych wielu , ktorzy zaczaili śie około Poznania y ....y rozbili woyska Władysława , a ten że wartko ratował śie  ucieczka do Krakowa.
Kiedy i tam przybyli pod Krakow młodsi bracia iego  z woyskami , ratować śie poczoł z rodzina  ucieczka do Czech ,a potem Niemiec gdzie -tfu skaranie - hołdował    krolowi Konradowi III.
Potem koleyne wyprawy iego iuż z woyskami Konrada czy Barbarossy nie pomogłymu wrocić na tron do Krakowa -Ha nikczemnik !!
Tedy iuż poczeto zwać go Władysław II Wygnaniec ..
Na ten czas iego brat naystarzszy wśrod młodszych braci Bolesław V zwany Kedzierzawym obyał po niem  Ślask dodayac ony do Mazowsza y Kuyaw wschodnich y poślubił Wierzchosławe ano..a Mieczysław i Henryk panowali w swoich...
Po latach ponownie Konrad III pragnac podbic nasz kray wysłał woyska , ktore wraz z hufcami z Czech y Moraw wkroczyły na Śląsk. 
Ale iakoby nasi przodkowie w przody nasze podyazdy zniweczyły iego plany y otoczyły samego Konrada III. hahaha!! Sława!!!
Po rokowaniach y okupach wniesionych przez rzeczonego powrocił on pokonany zmuszony takowoż do zapamietania zlożoney obietnicy iż stawi sie pod sad naszych władcow kiedy go wezwa..ahahahaha to wielkość  naszych przodkow łaske taka dla niego zgotowała...
Za czasem y koleine klatwy rzucali na nasz narod papieże y koleni po Konradzie czecim nayeżdżali iak na ten przykład ten  Fryderyk I Barbarossa zwany Rudobrodym , ale to nanic onym śie nie zdało bo nasza Lechiaa na nowo w soyuszu plemiennym poczeła żyć jak bracia z braćmi..haha Podobno Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas  to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany zastosował ano te samom taktyke gdy przed wiekami woyska perskie Dariusza chciały podbić Lechię ino taktyke podjazdow y spaloney ziemi..haha Sława!!!
Odćiawszy naokolo dowoz żywnośći całkowicie pokonał wroga.
Mowiono tedy o naszem Bolesławie ino bardziey ludzkie życie cenił niźli dobra materialne , że walczyć wolał sprytem ,rozwaga y ugoda y dlategoż uważać powczas należy ino doyrzałym iuż władca był ...sława !!!
W samym zaś Krakowie możni tamteysi  poczeli.. tfu skatranie.. spiskować przeciwko Bolesławowi y wynieść na tron iego Brata Kazimierza naymłodszego z braci ,ale ku ich zdziwieniu on odmowił takich planow bo miłował swego brata..powiadam Ci bratku  nie ma nic cnotliwszego y naypieknieyszego ponad miłość y loyalność bo to nas tedy czyni nieśmiertelnymi..zdrowie yghm yghm..
Takowoż wiec nasz Bolesław V kedzierzawy zmarł iko władca zwierzchnii w Krakowie..
no..bratku poyedlim ..popilim i pogadalim..zatem trza szykować śie do drogi....ano   wtrakcie y pośpiewać mogiemy haha..
Radoro  Daro Sławo..Radoro Daro Sławo..Raa Radoro Haaa Daro Sławo .....Radoro ..Daro...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza