środa, 28 grudnia 2016

y zakończył czasy naszei Lechii spuśćizny przodkow...

Poday no bratku bukłak ..ino tylko napełnie woda go...hmm ..ach iakeż szcześćie mamy ,że ino ony strumień tutey spływa..
Hey ...hey bystra wodo ...hej lalala hahahaa
no y pełen iest , trzymay no ...teraz na zydel y w droge. Prowadź Ty bratku ieśliś łaskaw..a  za to opowiem daley cożem przed postaoyem przerwał.
..a skończyłże m o Kazimierzu III zwanym potem Wielkim....
Opowiadałżem  ino nasz nowy krol miał także kłopoty z tymi łachudrami biskupami gdyż te łobuzy chciały  uniezależnić władze kośćioła nad świecka y narzucać naszemu władcy wole swa.
Iednakowoż nasz Kazimierz nie ugiał śie  ino rychło podatki na dobra biskupie narzucił , co i papiezowi śie nie podobało y podobno klatwe na niego rzucono...ha popatrz bratku...
iak biskupi ludziom dzieśiećine narzucili to gdalali oni ,że bóg tak karze , a iak ino im przyszło tez paćić to lamenty zanosili ...tfu czarty iedne..
Iedno przyznać należy iż Kazimierz III krol nasz nieugiety pozostał y głuchy na one klatwy,,,,
Iedno kośćiołowi ino trza przyznać ,co iak co ale kasy umieya śie trzymać ...hahahaha..ahahahahaa..
czorty iedne ...ach..aaaa
a wracayac do samego krola to bardziey politykierem y administratorem śie okazał niz walecznym strategiem iako nasi przodkowie..
Kiedy cosik uzyskiwał ,,,iakowe ziemie to w zamian tracił insze ... na ten przykład  od Krzyżakow ...tfu... odzyskał Kuyawy i ziemie dobrzyńska ale kosztem zrzeczenia śie  praw do  Pomorza Gdańskiego abo  w wyniku układu włączył do Lechii Mazowsze ale kosztem praw do Ślaska  etc...etc... 
Y tak bawił sie w szachy takowe miast całkowicie pozbyć śie krzyżakow z naszei oyczyzny . Lokował  nowe miasta y budował grody  y wszystek administracyie w onych miastach na prawie niemieckim ustanawiał a także y  Uniwersytet Iagieloński otworzył  gdzie nauki ino z medycyna kazał studiować.. Pobudował na nowo system obronny krayu. Organizował także  ważne zjazdy  krolow by podnieść ino renome naszego krayu hehe y tyle...
Sprowadzał także finansistow  ,Włochow , Żydow etc..etc.. 
także widzisz ino tylko pobudował  miast naypierw nasz kray z wroga oczyśćić ...ochhhhh..
Y tutai smutek mnie ogarnia gdyż teraz ino w udrece żyć nam pszyszło  , Nasz kray rozrywany woynami y wpływami cudzemi iest ,a tedy to ostatnia szansa dla nas była..
Nasz Krol Kazimierz III zwany Wielkim zmarł bez potomka  y zakończył czasy naszei Lechii spuśćizny przodkow...
Tak masz racyie moj miły ,,,yhmmm..to potem poczeły targać nasz kray kłopoty ...wiesz ..?
Smutno mi ..tedy nie chce mi śie opowiadać ,
a ino napić ..hmm... poday no leyce  ,a ty skocz no na tył wozu y wygrzeb cosik  na osłode tego  żywota... co...?
Nie rozumny żeś?!? ino o miod Ćie prosze Bratku...
ahahahaha ino żeś mnie rozbawił ...ahahaha
Dziekuye losowi ,że zesłał  Ćie iako kompanie moja ...takez mnie rozbawiasz y smutek odchodzi...
Ano wio koniki wio.....  

środa, 21 grudnia 2016

Nasz krol Władysław Łokietek ino wspaniale rzadził przywracayac naszey Lechi świetność

hej tam bratku ....hahaha ..daleyże wyłaź z gaszczu i wskakuj na zydel ,cas daley ruszać...
O tutey wskakuy  y  iedziem....wiooo...wiooo ,,
Ale cudowny dzionek nieprawdaż ? aż ciepło na duszy....a i ciepło w sercu,że ino pasować śie zdaje dzisieysza opowieść do tego...
Jakem w gospodzie  rozprawiał...ano doszliśmy do Władysława Łokietka , ku ktoremu zmeczeni rozbiorem dzielnicowym prawie przez dwiesta lat ludzie zwrocili sie iako ostatniemu patriocie co nasz kray w sercu nosił. Był on synem xiecia kujawskiego i na ten czas po śmierći Przemysła wtorego objał rzady w Krakowie i Małopolsce , Na Kuyawach, ziemi sieradzko-łenczyckiej oraz na Pomorzu Górnym. 
Mimo zwyciestw przez długii czas prowadził wlaki z Biskupem krakowskim , ano ktory nayeżdżał onego ziemie .
Rownież z czasem stracił Pomorze Górne na rzecz Krzyżaków y Branderburczykow.
Powiadam  Tobie iż łatwo niemiał , gdyz coraz to w innym mieśćie musiał zwalczać bunty zniemczonych patrycjuszy także   lecz mimo owych trudnośći władze swą uchował, Z czasem y papiez ujżał nasz patriotyzm  y nic powstrzymać odrodzenia śie naszego krolestwa nie mogło . 
Tutey ieszcze nadmienie ino na ten czas na świat przyszedł iego potomek ano Kazimierz , który potem obeymie tron po niem...no tak..
A wracayac do papieża ..
Iednakowoż ten ino podstepny -tfu..- papież ,pomiot diabła ino był uspokoiony gdyz iego zbroyne ramie ano krzyżacy osiedli poprzez szfindel na naszych ziemiach -tfu zaraza  do dzisiey ta toczy nasz kraj..ach
Gbybyśmy   ino wczesniey nie starcili dwoch xiażat poprzez otrucie ,to ino może tych krzyżakow y lucyferianskich biskupow pogonili z naszey oyczyzny..ach powiadam ach gdyby....
Na ostatek iednak Władysław bez onego sprzeciwo ostaie koronowany na krola naszego.
Nasz krol Władysław Łokietek ino wspaniale rzadził przywracayac naszey Lechi świetność
przciwstawiayac śie zakusom y nayazdom czy to Branderburgi czy Czechom. Miał on niezłomny charakter i ducha  mimo niskiej postury ale godzien naszych starożytnych przodkow.
Udało śie zatem ostatecznie przywrocić nasz kray ..Sława!! powiadam Sława y Chwała !!!!!!!
Widzisz ,a nie mowiłem ,że ino piekna opowieść na dzisiey  przypadła .
Otóż nasz Władysław dożył swych dni w Krakowie i tam ostał pochowany.
Niezwłocznie po iego śmierci tron obeymuje syn Władysława ano Kazimierz III zwany potem Wielkim y koronowany  ostał na krola Polski.
Ony Kazimierz także miał kłopot ino z Kośćiołem , gdyż nałożenie podatkow na dobra y mayatki biskupow pomiota watykańskiego sprowadziły na niego klatwe. Iednak Kaziemierz nie ugiał śie i uciekł sie do inszego podstepu..no ale podam ci to potem bratku bo cosik i mnie zaraz na postoj pecherz zmusza, ino skrecimy z traktu wio...eta..eta.....niedziela, 18 grudnia 2016

Polski My Naród , Słowieński Ród

Nowa Rota!!!


Nie rzucim ziemi skąd Nasz Ród
Nie damy pogrześć mowy 
Polski My Naród , Słowieński Ród
Królewski szczep Scytowy
Nie damy by na zniszczył wróg
Dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że Nam Rod

Do krwie ostatniej kropli krwie 
Bronić będziemy ducha
Aż Serce Scytów zetrze w proch!!!
te kłamstwa wrógów tutaj
Od zawsze twierdzą jest każdy próg
Dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że Nam Rod
Nie będzie żyd nam plfać dziś w twarz
Ni niemiec nas germanił
Sarmacki hufiec stanie nasz 
Lach będzie nam hetmanił
Przyjdziem gdy zabrzmi złoty róg
dopomóż że Nam Rod
Dopomóż że nam Rod
Nie damy miana Słowian zgnieść
Nie pójdziem lubo w piach
W Ojczyzny imie na onej Cześć!!!
Podniesiem Czoła dumne!!
Odzyskamy ziemie dziadów znów
Dopomóż że nam Rod
Dopomóż że nam Rod

autor: Na podstawie
Roty Marii Konopnickiej
uaktualnił
Eddie Słowianin
Sława i Chwała Naszym Przodkom!!!!!!

piątek, 16 grudnia 2016

ano znaczy iż mieliśmy pierwszego krola od czasu krola Bolesława Krzywoustego po dwiestu latach.

Witay bratku miły..haha.. widzę żeś wyspany.....zatem bieżmy śie do śńiadańia  y dokończe co żem zaczał wczorey wieczor...
Tu masz ino kielich miodu dla pokrzepienia ...siaday y słuchay...
Ach pytasz czym wyspany ? ano wyspany w rzeczy samey haha wyspany .Wiesz ilekroć  przychodzi spać mnie na wozie to iużmnie gnaty wpierwej na sama mysl bola ..hahaha.. yghm ..yghm ..haa.
Ty zatem wieczerzay a mnie opowiadaćprzyidzie bom iuż najedzon.
Zatem do władzy  ..a pamietasz mamy rozbiory dzielnicowe  nadal ...no w tym opowiadaniu...do władzy dochodzi xiaże Henryk III Prawy zwany tak przez kościelnych bo niby złamał iakie prawo kośćielne .. hehe..y był on synem xiecia wrocławskiego Henryka IIIgo Białego.
Tym razem siedział on na urzędzie nie w Krakowie a we bogatym Wrocławiu gdzie śćiagał  pomnieyszych xieciow Podobno ich tam wieźił i wymuszał na niech nadania terytorialne..a to skurczybyk haha...
Także nie upuśćił swawoli zachłannym biskupom y mimo klatwy  nie ugiał śie y skonfiskował im ich dobra y ziemie ..haha słudzy boga co to wyzyskuia innych..tak było bratku ...tak było..
Tetey gdy dowiedział śie ino o śmierci Leszka Czarnego niezwłocznie udał śie ino do Krakowa ostatecznie przeymuiac zwierzchnictwo nad Lechia nasza oczywiście dzieki przychylnośći ludu  i kasztelana Krakowa.
Tedy właśnie doszło do spotkania na placu boju onego Henryka Prawego  z kujawskim xieciem Władysławem Łokietkiem , ktory wspierał xiecia płockiego o walke o tron w Krakowie...tedy..
ach..poday no kielich bo zapewne w gardle ci usycha iako y mnie..o .,,,yghm ach..y lepiey odrazu..
Zatem gdy Henryk ze swymi woyskami przegrał  z oną koalicyia tedy xiaże płocki zrezygnował y zrzekł śie pretensyi o tron na rzecz Władysława Łokietka..tak tak a tenże opanował Krakow ..haha ale galimatiasy były ..zobacz iak bratku podział y brak iednośći mąci ludziom i do tragedyi doprowadza ,że śie tak tłuka..och 
Iednakowoż z licznymi posiłkami do Krakowa znowu przybywa Henryk III Prawy i odbiya miasto..
Powiem ci bratku iż podług licznych podań ony Henryk myślał by ziednoczyć kray nasz y wysłał poselstwo z darami do papież by zatwierdziłon starania o ponowne ustalenie królestwa naszego w Krakowie y o korone królewską wystapił..y ,mniemam iż to prawda.Gdyż niedługo potem został on...ano otruty ha!! Coż za zbiegi przyczyniaya śie iż każdy dobrze myślący władca o odrodzeniu krayu dziwnym trafem wyzionie ducha y to po otruciu. ieszcze gdy umierał poyednał śie  z biskupami y nadał im ziemie mayac nadzieye że politycznie silny kośćiół wypełni iego testamenta..ach y to dowodzi iaki był kośćiół y iak niszcył nasze królestwo raz za razem ..ach !!o zgrozo ...yghm yghm..ha
Zatem zmarł Henryk III Prawy  otruty we Wrocławiu i tam go pochowano.
Po krotkim czasie iako y bywa w życiu  poyawia śie mayacy poparcie kośćioła xiaże Przemysław II , ktroy był synem xiecia poznańskiego .
Ano przeyał władzę w Krakowie y nad małopolska na krotki czas gdyż Władysław Łokietek bedący w ziemi sanomierskiey przegonił go z Krakowa.
Iednakowoż w ciemie nie był bity ..haha..no ten Przemysław y za poparciem kościoła wywiozł insygnia krolewskie nasze z wawelu y uciekła na pomorze , ktore potem odziedziczył y mianował śie xieciem Polanii y Pomorza..taki to by cwaniak z niego...Tedy iako to bywa w polityce stał śie nayważnieyszym xieciem na naszych ziemiach y...wyobraź sobie....
w Gnieźnie ostał koronowany na włade naszego Krolestwa ...co to znaczy pytasz? ano znaczy iż mieliśmy pierwszego krola od czasu krola Bolesława Krzywoustego po  dwiestu latach..ha!! 
Zatem krol Przemysław II ostał naszym władca.
Narazie panował on w Wielkopolsce y na Pomorzu Górnym.
To nie było iak potem okazało śie na reke wrogom naszym y pewnego razu nayemne woyska napadły krola w wyprawie y naypierw ranili a potem uciekayacego dobili...och nie długo trza było czekać iak tylko nasz narod z kolan powstał y zabito nam władce. Podobno oplacili nayemnikow margraby branderburskie ..tfu do czorta tfu...
Pochowano go w Poznaniu iako podaya xiegi.
I na teże czas ludność onych ziem pod panowaniem króla Przemysława II poczeła mieć dość zniemczonych xiażat y zwróciła śie ku Władysławowi Łokietkowi iako nadziei naszey...
ieszcze ieno..yghm yghm..hu na zdrowie wypiyemy y bratku szykuymy śie do dorgi, na dzisiey wystarczy Sława!!! Yghm..


wtorek, 13 grudnia 2016

w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz..,

... i widzisz no bratku ..hehe iakem y postanowilśmy tak y oto tu iesteśmy....
Rzoumiem żeś odświeżon y gtotw do przyiećia strawy hahahaha..
Zatem rozkoszui śie ino tym co  w zaśiegu ramion y oczu masz  , a ia hm ygm... także nie omieszkam spałaszować to i owo hmmm khm y...yghm daley ini dopowiem co ...yghm..tych czasach ...mm..dzieknicowego rozbići ino śie działo..
Pierwey iednak wypadałoby ieszcze toast za obfitość żyćia wznieść ....zatem Sława!!!!
tako mnie  yghm... iako y Tobie yghm...y wszystkimistotom tutey  yghm... y każdey istoćie we wszechświecie hahaha niech nam śie darzy  yghm.... Sławaaaaa!!!!!Sławaaaaa!!!!
no  bardzi śpiew niech zagaja ( Pieśń słowana ) a my ino porozprawiamy ooochh tak tak..
Zatem Bratku moi ,ano ostatnio żem ukończył powiadać iak to Konrad I Mazowiecki wygrył spisek biskupow ano z Zakonem Krzyżacki i przeto papież rzucił na onego klatwe...
z czasem prze to musiał ustapić rzadow by po krotkiey władzy za przyzwoleniem możnowładcow  Henryka I Brodatego y po iego smierci  władzy onego syna Bolseława II Łysego zwanym  ano ponownie po krawey walce zasiąć na tronie zwierzchnim...
Iednakowoż tak biskupi y możni zawziać śie musieli na niem iż gdy onych na zyieźdźie  uwieźił taki w niech gniew wywołał ino go  wygnano z kraiu.
I takoż w tym stanie  dotrwał swey smierci y ostał pochowany w Płocku.
Zaś ony Bolesław Łysy spoczał w Legnicy...
Tedy p o niech  na tron w Krakowie wyniesiono xiećia Bolesława VII zwanego Wstydliwym ano syn to Leszka Białego był.
Kiedy ony Bolesław Wstydliwy podjał owe rzady nigdy nie podyał prob zjednoczenia naszego kraiu y doszło za iego czasu do ieszcze wiekszego rozdrobnienia Lechii...och ano wswzystek co do kupy zebrał Konrad Mazowiecki poszło w rozsypke na wiela xiestw ano. Kroniki mowia iz  nie był typem wojownika y wodza.
Na ten przykład podam  iż gdy Mongoły  naiechały ziemie małopolskie to uciekł y schronił śie w Sieradzu..oj brak słow na takowe tchorzostwo ..oj brak tfu... Dopiero po najazdach Litwinow y Jaćwiegow w odwecie nayeżdżayajc onych odniosł duży skukcess hehe..
Oprocz tegoż niczego nie dokonał y nie spłodził ni żadnego syna.. Tedy by zachować ciagłość władzy adoptował xiećia łęczycko  sieradzkiego  Leszka Czarnego ...ygh  poley ino bratku miodu.. bo mnie gardło suszy..ygh
Jakem rzekł Leszka adoptował...hmm
pomyslałżech ano że warto tutaj wspomnieć iż tedy w Krakowie żył ino biskup Paweł straszny rozpustnik y łobuz.., ktory licznemi knowianiami przeciwko naszemu władcy działał y to do tego stopnia wyobraź sobie iż zjednał śie z Litwinami y nawet barbarzyńcami iak piszą kroniki przeciwko naszem xieciom. ha nikczemnik ,a takich nie brakowało w historyi y teraz nikczemnikow kościlenych .ha ale na szcześćie  ostali pokonani przez Bolesława  y Leszka  ostatecznie. 
..ykhm..hmm..
Kiedy Bolesław Wstydliwy zmarł w Krakowie  iego mieysce zayiał Leszek Czarny ..
słucham..a taak dobrześ słyszał...one bunty wcześnieysze wynikały  iż  nie akceptowano adopcyi  Leszka  ino by był nastepcom.
No ale w końcu  zgdzili śie oni  na Leszka Czarnego panowanie...ha..y...
Xiaże Leszek kontynuował   rzady w Krakowie , y ukazał iak  długa nasza tradycyia zdolośći dobrego dowodcy.  Pokonywał  wielu władcow , uczestniczył w konfliktach miedzy xiazetami w Lechii.
Tedy także owego rozpustnika biskupa Pawła ostatecznie uwieźił za iego wystepki , gdyz albowiem  zbrodnie i dowody zdrady  y rozpusty tak były oczywiste y wielkie iż dopiero papież Marcin odważył tylko go poprzec.tfu lucyfer ieden.. obacz nawet tedy papiestwo okazało swe wpomożenie dla takich okropności iakie czynili iego biskupi ..tfu na czara tfu...
Z czasem  mimo iego sukcesow cześć moznowładcow zbuntowała śie  chcac osadzic Konrada II Mazowieckiego y bunt wszczeła ,a  y nayazdy tatarow były. Mimo tego xiaże Leszek poradził sobie i wtrwał w grodach.
No y iako to człeka żywot zmarł wkrotce  , podobno na dżume i pochowany ostał w Krakowie.
uaaaaw iakem popili y podyedli tak czas pospać...
iedynie..yghm yghm dobryy miodek...iedynie dopowiem  iż iego mieysce w Krakowie zaiał xsiaże ślaski Henryk III zwanym Prawym ,ale ykhm..bratku przy nastepney spsobnośći a teraz ino spać y snić....sława uaaaawwww..............

czwartek, 8 grudnia 2016

Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki

.....o popacz ino na to zakole rzeki , myślałżem by spoczać tam , no ale to nam ieszcze na okło z iedna mile zaymie heh...Poczekai no..ooo..tutey ieszcze skrećimy y nadłożymy ze poł mili ano do tey małey wioski to może cośik z towaru wymienimy y prowianty na na kilka pośiłkow zaopatrzymy hmmm ..co racyia to racyia  , zatem wioo...etaa ..wio,,koniki ..haha
mhm..a coż to chciałeś zaptac mnie wczesniey?
aaa..rouzmiem ..wybacz zapomniałżem dokończyć ci historyi jak to daley działo sie podczas tego nieszczesnego rozbioru dzielnicowego yy..
niechay no  po..my..ślę..hmh a, no tak .Kiedy umarł w Krakowie Bolesław zwany Kedzierzawym  ano władze zwierzchnia obyał tedy koleiny z naystarszych braci ,znaczy synow Bolesława Krzywoustego  , a mianowicie xsiaże Mieczysław V zwany starym z racyi ,że władze po braciach obiał w wieku czterdziestu dziewieciu wiosen. Ponoć iego władze uznawali wszyscy xiażeta w krayu , nawet sew monety bił ..ha
ale iakem żekłszy wczśniey inoże to nadal nasz kray w rozbiciu i kontroli rzymu y cesarza niemieckiego był tak i przez koleyne lata działo śie wiele  na naszych ziemiach.
Z czasem monarsze zapendy Mieczysława  oprowadziły do buntu moznych poddanych i wypowiedzenia mu posłuszeństwa a także y iego bracia , a chocby i xsiaże Kazimierz  y iego własny syn xsiaże Odon. W wyniku wielu bratobojczych bitew Mieczysław Stary był stracany z tronu y iego mieysce obeymował brat iego xsiaże Kazimierz II zwany Sprawiedliwym ,by znowu na chwilke powroćić podstepem y być ostatecznie wygnanym,
Tedy na tronie zasiadł właśnie ostatecznie xsiaże kazimierz II Sprawiedliwy. Tedy to poczał iednoczyć cała Lechie y do Krakowa y ziemii krakowskiey począ ł przyłaczać ziemie Ślaska ,Wielkopolska y Mazowsze y Kujawy,,,z czaem iednak y Gnieźńieńska ziemie  przyłączył do krolewstwa..aach powiadam ci y nawet ziemie Ruskie ..na ten czas zaprowadził iedynowładztwo napowrot na naszych lechickich ziemiach.
Na ostatek życia ano prowadził on zwycięskie walki  z Prusakami y Jaćwiegami..Ha wydawałoby śie ano pwrociły dawne czasy naszego państwa ,,
ahaha ależ zdziwion , co tak śie gapisz ...haha dobrze kombinuiesz ,że ano zdawałoby śię że wreszcie napwrot Lechia odzyska świetność..
ano pfff..y.. niestety nie.
Otoz kiedy powroćił z koleiney zwycieskiey wyprawy , gdy wznosił toast podczas uczty nagle padł i umarł...ano na iakieś skaranie boskie koleyny znamienity władca nagle umiera..ha
Teraz ano okazało śie ino palce maczali w tym morderstwie Ci ktorym z dawien dawna nie podobało śie ,że nasz kraj rośńie w śiłe ano
zazdrośńi y z zewnątrz mocodawcy ..iakeś madry to sam iuż śie domyslasz bratku...
Takoż y pochowali Kazimierza II zwanego sprawiedliwym w Krakowie .
Tedy ieszcze żył Mieczysław V o ktorem napoczątku historyi dzisiejszey żem opowiadał ino że probował wracać w przerwach panowania na tron.
Iednakowoż  moznowładcy y biskupi oczywista sprzeciwili śię y wybrano na władce zwierzchniego xiecia dwunastoletniego tedy Leszka zwanego Białym, gdyż to na reke im to było bo tedy faktycznie oni poczeli władać karayem naszem.
Toć nie spodobało śie zdradliwemu Mieczysławowi Staremu y zbroynie zawalczył doprowadzajac do walki y siła ponownie na krotko odzyskał tron, z rezta ieszcze potem pononie stracano go y odzyskiwał władze aż w końcu zmarł i pochowano go w Kaliszu.
Tedy na kilka miesiecy władze obyął syn syn Mieczysława ano Władysław III Laskonogi iednakowoż  y on politycznie ustapił y na powrot osadzono Leszka Białego spolegliwego i usłużnego kośćiołowi.
Oczywiście tedy nadal zasady panowania ustanawiał papież -tfu skaranie- 
Tedy to dzielnice senioralna Krakow znaczy się musiał oddać pod panowanie drugiego syna Mieczysława zwanego Platonogim...
ufff..potrzymay leyce bracie a ino odpowietrze śie...ufff
zapomniał żem kiedy opowiadam takie historyie to w głowie sie kołuye..uff dajże mi chwilke...yhmm

Iuz lepiey...zatem y ten Platonogi  był na tronie kilka mieśiecy bo..zmarł wyobraś sobie hhehe y
ponownie xsiaże Leszk Biały powrocił panować do Krakowa..
Mimo spolegliwośći wobec kośćioła wymowił papieżowi krucyiat do ziemii świetey.
Probował złożyć osady w Prusach by pokoyowo z czasem podbić ie pokoiowo.
Gdy to nie zdało śię tedy wraz Z xieciem Henrykiem I Brodatym bezskutezcnie dwa razy nayechał zbroynie.
Pewnego razu wyobraź sobie gdy w wyniku przymierza z innemi xieciami by ziednoczyc kray y odsunać od władzy Odonica y Świetopełka  zyechał na tajny wiec tenże Odonic opźnil swoj przyjazd i naprowadził zbojcow od Swietopełka.
Henryka I brodadtego ranili , a uciekayacego na koniu Leszka Białego ..podobno nagiego zamordowano ,,oj tak tak dobrze myślisz  iż kościoł w tym maczał palce oj tak tak gdyż albowiem Odonic Plwacz z klerem był śćiśle powiazany..
Tedy to  na nowo pomieszano szyki odrodzenia się lechii oj tak.
Zczasem syn Kazimierza Sprawiedliwego  ano xsiaże Konrad I Mazowiecki podyał walke o tron z wyzdrowiałym po ranie xieciem Henrykiem I Brodatym y po trzech bitwach przegrał. ...ale to nieznaczyło że poddał śię...nie nie 
Wysłał najemnikow , ktorzy porwali \Henryka y za wolność wymusił na nim zrzeczenie sie  praw do tronu ...y obyał władze w Krakowie tak iakoby chciał 
On Konrad I Mazowiecki został xieciem zwierzchnim
Z czasem przyłaczył ziemie do krolestwa takie jak sieradzka ,łeczycka y sandomierka okazuyac bewzgledność w rzadach swych .
To z kolei bratku doprowadziło do spisku gdy oskarżył on biskupow o knowania z ano z  zakonem krzyżackim y w wyniku tego pozwania skazał swego kanclerza Jana bodajże Czaple na tortury i śmierć.
Tedy to ponoć właśnie zakon krzyżacki wraz z papieżem poczał preparować fałszywe dokumenta , ktore pieczetowali y nasi biskupi a papiez poprał
by oddać ziemie krzyżakom.
Ponoć za ukaranie kanclerza spiskującego z onymi rzucono klatwe na Konrada ...
ooo patrz ino w pore widze gospode w wiosce.. zatem bartku reszte dokończe opowiadać przy wieczorney kolacyi .. i tak od tego głowkowania.. kto z kim , kiedy y gdzie łep mnie rozbolał..
uff zatem wio do gospody haha.. 


  

czwartek, 1 grudnia 2016

Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany ..

....witaj bratku ...hehe...i iak śie Tobie spało ? ano że oka drzemnać nie mogłeś powiadasz ...hmm 
Bratku wiedz inoż nie opowieśćia Ćie racze dla strachu ino dla przyszłey gawiedzi co to po nas pozostanie by na nowo dom nasz ojczysty pobudowali.. zatem gdy do śniadania dołączysz tedy wartko poczne dalej opowiadać by Ćie w niepewnośći nie trzymać..
ty ino ogarniay śie ..a ja, przygotować strawe bede ...ano i pośpiewam nasze agmy starosłowieńskie hehe...
hmmm...Radoro  Daro Sławo ..Radoro  Daro Sławo  ...ra..radoro...haa...Daro Sławo.... hmmm ..Radoro ....
Oo szybkiś żeś Bratku y bardzo dobrze bo żem okropnie głodny ..
zatem siadaj smacznego y na zdrowie dla szcześćia naszego...haha
ygh...hmm.. mmm dobre dobre ...hehe
Takoż wiec po naszego Bolesława Krzywoustego śmierci  ponoć klątwa rzucona przez papieża przestała obowiazywać ..ale dlakeoż to było  od prawdy bowiem nadal ano wszystek co dotyczyło Naszey Oycowizny było pod kontrolami cesarza rzymskoniemieckiego y tego zdradliwego papieża..
ha powiedz a ktory zreszta nie był zdradliwy..
Tedy ino po Rzymie same bekarty papieży chodzily hehe..
co za obłuda iuż tedy była , a co teraz mamy lepiey nie rozprawiać o niech.
Zatem po Onego Bolesława śmierći iego pierworodny z piećiu  syn Władysław  ktory liczyl iuż tedy ano ze trzydzieśći trzy wiosny.
A pamietasz bratku kiedym powiadał Tobie iż kiedy umarł nasz Bolesław Krzywousty to papiestwo podrzuciło ino rzekomy iego testament...no..y właśnie podłog niego podzielono kray nasz na dzielnice...
Władysław otrzymał zatem jako dziedzictwo po ojcu Śląsk z ziemią lubuską a także jako naystarszy dzielnicę z Krakowem by mieć władze zwierzchnia na dzielnicami braci  .
Iego bracia bracia... Bolesław miał Mazowsze , Mieszko zachodnie ziemie Wielkopolski  , a potem Henrykowi ziemie sandomierska ,a ich matce Salomei żonie Bolesława Krzywoustego ziema łęczycko-sieradzka y takeż śie stało..
By daley władza tfuu rzymsko niemiecka nadal kontrole miała  ożeniono go z niemka o imieniu Agnieszka siostra przyrodnia Konrada III.
Tedy to kronikarze podobnież śię wyśmiewali iż ta żona tfu.. niemka.. naśmiewała śie z niego przeciw braciom pojudzajac..
Ćwierćwładca go zwała wyobraź sobie !!! ha 
Władysław zwany wtorym prowadził rozmowy z braćmi zatem by zrzekli się dzielnic i stworzyli z niem ieden kray..Jenakowoż wiadomo było iż gdy tak śię stanie to cały kray pod kontrole papiestwa i cesarza przeydzie , a to iuż za wiela by było..za wiela!!!
Do tego hierachowie kośćielni y liczni doradcy mysleli tylko o swoiech interesach  y kotrole lepsza widzieli w dzielnicy.
Iednakowoż nade wszystek biskupi i kler -tfu pomiot szatana-musieli pilnować rzekomego testamenta naszego Bolesława Krzywoustego y nie mogli popierać by nasz kray na nowo zjednoczyć śie miał ...ach...
Tedy ino Władysław II siłowo  zapragnalł rozwiazać ony konflikt z pomocą woysk ruskich..
Tedy  to wraz z niemi spustoszył Mazowsze a potem y Wielkopolskę!! Bracia młodsi nie przygotowani ano byli na takoweż zachowanie   brata y wlaki nie podyeli.
Kiedy w końcu i ich matka zmarła  powstał nowy konflikt o iey ziemie. ..
Po pierwszey tedy bitwie ano nad Pilica przegraney Władysław II ostatecznie z pomoca hufcow ruskich pokonał braci.
Iednakwoż iego panowanie policzone było   gdy krewkie i butne zachowanie sprawiło iż Władysław dopuśćił się tedy niewybaczalnego przestepstwa.. ano kiedy wpływowy moznowładca wuj Władysława Piotr Włostowic poczał przeciwstawiać  śie onego agresyi na braci młodszych  , tedy Władysław kazał go oślepić , wyrwać iezyk y wygnać z krayu..ino brak słow bratku iak człowiek zatraca śie w nienawiśći do bliźnich..
Tedy to ponownie wraz z pomoca ruskiego wsparcia nayechał Mazowsze i poczał oblegac Poznań , w ktorym to młodsi iego braćia śie skryli. Na szcześćie bracia mieli  sprzymierzonych wielu , ktorzy zaczaili śie około Poznania y ....y rozbili woyska Władysława , a ten że wartko ratował śie  ucieczka do Krakowa.
Kiedy i tam przybyli pod Krakow młodsi bracia iego  z woyskami , ratować śie poczoł z rodzina  ucieczka do Czech ,a potem Niemiec gdzie -tfu skaranie - hołdował    krolowi Konradowi III.
Potem koleyne wyprawy iego iuż z woyskami Konrada czy Barbarossy nie pomogłymu wrocić na tron do Krakowa -Ha nikczemnik !!
Tedy iuż poczeto zwać go Władysław II Wygnaniec ..
Na ten czas iego brat naystarzszy wśrod młodszych braci Bolesław V zwany Kedzierzawym obyał po niem  Ślask dodayac ony do Mazowsza y Kuyaw wschodnich y poślubił Wierzchosławe ano..a Mieczysław i Henryk panowali w swoich...
Po latach ponownie Konrad III pragnac podbic nasz kray wysłał woyska , ktore wraz z hufcami z Czech y Moraw wkroczyły na Śląsk. 
Ale iakoby nasi przodkowie w przody nasze podyazdy zniweczyły iego plany y otoczyły samego Konrada III. hahaha!! Sława!!!
Po rokowaniach y okupach wniesionych przez rzeczonego powrocił on pokonany zmuszony takowoż do zapamietania zlożoney obietnicy iż stawi sie pod sad naszych władcow kiedy go wezwa..ahahahaha to wielkość  naszych przodkow łaske taka dla niego zgotowała...
Za czasem y koleine klatwy rzucali na nasz narod papieże y koleni po Konradzie czecim nayeżdżali iak na ten przykład ten  Fryderyk I Barbarossa zwany Rudobrodym , ale to nanic onym śie nie zdało bo nasza Lechiaa na nowo w soyuszu plemiennym poczeła żyć jak bracia z braćmi..haha Podobno Gdy ten no ..niemiecki cesarz Barbarossa nayechał nas  to nasz Bolesław V Kedzierzawym zwany zastosował ano te samom taktyke gdy przed wiekami woyska perskie Dariusza chciały podbić Lechię ino taktyke podjazdow y spaloney ziemi..haha Sława!!!
Odćiawszy naokolo dowoz żywnośći całkowicie pokonał wroga.
Mowiono tedy o naszem Bolesławie ino bardziey ludzkie życie cenił niźli dobra materialne , że walczyć wolał sprytem ,rozwaga y ugoda y dlategoż uważać powczas należy ino doyrzałym iuż władca był ...sława !!!
W samym zaś Krakowie możni tamteysi  poczeli.. tfu skatranie.. spiskować przeciwko Bolesławowi y wynieść na tron iego Brata Kazimierza naymłodszego z braci ,ale ku ich zdziwieniu on odmowił takich planow bo miłował swego brata..powiadam Ci bratku  nie ma nic cnotliwszego y naypieknieyszego ponad miłość y loyalność bo to nas tedy czyni nieśmiertelnymi..zdrowie yghm yghm..
Takowoż wiec nasz Bolesław V kedzierzawy zmarł iko władca zwierzchnii w Krakowie..
no..bratku poyedlim ..popilim i pogadalim..zatem trza szykować śie do drogi....ano   wtrakcie y pośpiewać mogiemy haha..
Radoro  Daro Sławo..Radoro Daro Sławo..Raa Radoro Haaa Daro Sławo .....Radoro ..Daro...

piątek, 18 listopada 2016

koronował się na Naszego krola Lechii uniezależniaiąc nas od cesartwa niemieckiego.

...a poszedł sobie oo tamm .. ano proszę  Bracie .. hmmm.. a tutaj iesteś , omało zapomniałbym żeś ze mną do Płocka zayechał..
słucham..aaa ..tak tak załatwiłem com chciał y gotowy żem do drogi . Ino konie ieszcze sprawdzic trza i ruszamy..
No teraz żem gotowy hehe , wskakuj ino wartko ..no  trzymay się ; wioo!!!
Co ci powiem to ,żem zadowolony y skory by opwiedzieć co nieco dalsze losy Zbigniewa i Bolesława .
Słyszę iż gotow iest ano ....Po śmierci Władysława Hermana zwanego poboznym też , Zbigniew wymuszony do adopcyi  na Władysławie począł ieszcze śmieley knować przeciwko Bolesławowi .
tedy ino doszło do wojney domowey . Bolesław maiąc dosyć złego wraz z hufcami węgierskiemi y reskiemi zaatakował onego ziemie y szybko grody pozaymował . hmm pytasz co daley heh
ano dalej za nim Bolesław aż na Mazowsze pogonił i schwytał onego. Tenże za wstawiennictwem wielu wielmożow uzyskał łaskę u naszego Bolesława y zrzekł sie ziemii swych ,a takze godzac sie na ostanie tylko bratem krola ino nie iako wspoldziedzic a poddanym  lennikiem.
Prrr...czekay no bratku teraz ino ty prowadź konie , a ia łyknę co nieco i daley bede gadał.
Zatem iako iabłko zgnite od środka tak i Zbigniew nie zmienił sewy natury i począł po raz wtory z kolei knuć przeciwko bratu namawiaiąc napowrot pomorzan by w nocy naiechać oboz Bolesława iakoby pod przebraniem.
No ..a że prawda zawsze znaydzie sposoby tak  y tym razem podczas proby cichego ataku ostał schwytany y to przez samego Bolesława , ktory obieżdżał  oboz wraz z drużyną .
Tedy ino sąd wojskowy nad nim zasądzono y Bolesław widząc ino iż brat iego Zbigniew wcale nie dochowywał wiary w niczem, co przyrzekał i przyśięgał wielokrotnie y ponieważ iako szkodliwy i występny całemu krayowi zawadzał , wypędził go całkowicie z krolestwa naszego.
Tedy to cesarz niemiecki organizowac poczał zbroiną wyprawe organizować nasz kray.
Ponoć cesarz wraz swem woyskiem aż po Bytom doszedł..tak powiadają pisma , ktore czytalem..tak tak
iednakowoż nasz Bolesław mądry po przodkach swych  , iako genialny wodz zmasakrował tę wrogą koalicyie haha ino pod Psim Polem około Wrocława tsiąć dziewiątego roku Sławaaa!!! yghm yghm Sława!! ach dobra  okazyia y dobry miod aaaach..
Y koleyny raz Zbigniew nie zdołał z obcą pomocą powrocić do kraiu haha
Ano y wtedy nasz Bolesław ukazał swą wielkość y mądrość przbaczaiąc onemu Zbigniewowi wszystkie przewinienia , przestepstwa i krzywdy  y w tym sprowadzenie obcych woysk..ha taki był iako nasi przodkowie mężnego y wielkiego serca ha!!!
Y przywołał go z takiem ostrzeżeniem " ieżeli bez pychy i żądzy panowania iako żołnierz , nie iako Pan udzielny uznawać się będzie , dostanie niektore zamki z miłości braterskiey, a nawet ieżeli w nim prawdziwe upokorzenie y szczerą miłość znaydzie , będzie polepszać stan iego codziennie: lecz ieżeli zastarzałą krnąbrność i niezgodne w sercu pokrywa,lepiey niech sobie zostanie w otwartey nieprzyiaźńi , niżeliby miał nowe spiskido Polski wnosić" - ach coż to za maiestat  był , aż ino łezka w oku się kręci ach..!!
Pomimo onwej szczodrośći  nie poprzestał być iak one zgniłe iablko y zdradzał tak samo , ąż na ten czas Bolesław kazał go oslepić za tę pychę i butę .Po tym podobno w Tyńcu w klasztorze zszedł był owy Zbigniew -tfu skaranie tfu!!!
wracać by opowieścią teraz do samego Bolesława.
Ano pow ygnaniu Zbigniewa y iego polecznikow biskupow y moznych koronował się na Naszego krola Lechii uniezalezniaiąc nas od cesartwa niemieckiego. Tedy inio zwany był
Krol Bolesław IV Krzywousty haha Sławaaa!!!nazwany tak  nie od żadnei choroby ano podobno od pogardy przeciwko licznym spiskom y zdradom , co tenże wyraz twarzy iego utrwaliło.
Tedy nareszcie poczuł się wolny , silny y wyzwolony ha ha y od Cesarza y papieża. Co potwierdziło same zwycięstwo na psim polu haha..
ano trza także zanotowac y iego mądrość w dyplomacyi - ach pytasz co takiego -
powiadam ci żę był mądry i błędu swegodziadka popełnić niechciał zrażając do siebie wspólspiskowców Zbigniewa i poddanych zgdził sie na publiczną pokutę i upokorzenie.
to iednak nie świadczy o iego poddaństwu , a ieno o przebiegłośći względem wrogów  Lechii ano cesarza i kośćioła, a mianowicie mądrze to rzgrywac począł,
Tedy gdzie z oną pokutą się poiawał tam rozdawał liczne prezenty i dary dla kościołów y tfu--kleru.
Musiały iechać za nim specialne wozy z daramy haha , przez co okupił się tak iż owa pokuta została przyieta .
tak więć poprzez mądrość z dawien od przodkow dziedziczoną zażegnał koleyna woyne domową i napowrot zjednoczyl Lechitów ;;Sławaa i Chwała!!!!
ano kronikarze opisywali go iako wzrosyu śrdniego ale duchem walecznego i wielkiego  i do Hektora Triańskiego y Hanibala Kartagińskiego prownywać raczyli haha!!
no co toż to prawda ino w pisamach i kronikach potwierdzona!!
Iedynie cosik mi tylko smutno ,iż nie tylko samo szczęście sprzyjało naszemu krolestwu ino papież i cesartwo niemieckie nie przestawali spiskować i na naszym dzielnym krolu szantażami y podstepem wymuśili zatwierdzenie przez niego fałszywego testamentu rzekomo iego ,a poczynionego w imię starej klątwy rzuconei na niego i narod nasz , napisanego przez papieża , ktory po śmierci miał doprowadzić do rozbioru naszei ukochaney oyczyzny ano na prawie dwiesta lat...och bratku bratku
coz nie chce mi sie z żalu gadać dalej , com przyponiał sobie te drugą tragedię naszą ...ano drugą po Popielu -tfu skaranie...
ide legnąć do wozu bracie..ino obudź mnie ano pod wieczor ...

niedziela, 7 sierpnia 2016

Przeto więc pojął za żonę królową Zofię wdowę po królu węgierskim Salomonie

...haha...ależeś głupią minę jak ino wpadłeś do tego jeziora ...hahaha, myśłał żem ino pioruny z twych gał martwym mnie położą ...ahahhaa
no nie dąsaj się ...kąpiel trza częściej  brać aniżeli kufel do ręki ...by robactwo ani zaraza sie nie przypałetały.... no dalejże ..osusz się i masz tu ...no ...kufel grzanego wina wedle mojej receptury ino ci przygotował żem ..ha na zdrowie !!! Ku pokrzepieniu serca i ciała !!!haha
Siadaj no tu obok  i ...masz ...owń się kocem , a na rozgrzanie duszy i głowy dlaej pogawędzę o naszei historji..
Jakem wspomniał ostatnim razem  po wyjściu na banicję do Węgier Bolesława  Szczodrego  zwanym potem Wygnańcem wraz z rodziną , do władzy -zjednawszy wszystkich wielmożów- na tron osadzony został Władysław zwany Hermanem iego brat , który ponoć rozstropnie począł prowadzić rządy , co  z niego ciekwaego dyplomatę czyni lo..hmm y wspomnieć warto iż tedy w Płocku urzędował.
Zaraz to po wielu staraniach  , zwłaszcza Świętochny córki Bolesława naszego ,a jego siostry w Krakowie odprawiono zaślubiny chuczne Władysława   Hermana z Judytą córką czeskiego księcia Wratysława ,  o ktorem wsponiał żem we wcześniejszych gawedach ..hmh
Ponoć , tak powiadano kiedyś, ta Pani Judyta  tak miłowała nasz Lechicki naród  iż plotki głosiły ,że ona rodowitą naszą bratanką była  , aniżeli  w Czechach zrodzoną była...hmm dobre dobre....
Ówczas  to nasz ...hmmm... z tego  co wiem on koronowany tedy nie był na króla , a i oto nie zabiegał hmmm...tak więc nasz książę Władysław począł wspominać swego brata , a naszego onegdaj króla Bolesława Szczodrego oraz iego rodzinę wraz z małżonką i synem Mieczysławem...ykhm
Toteż wysłał na Węgry posłów  by syna iego Mieczysława przywołać z banicji  do kraju przodków....
Tedy to na Węgrzech  owy Mieczysław podobno takim zacnym mężem był iż  u Wegrów i naszych Braci  wszędzie serca  przyjazne znajdował, a to z przymioty i cnoty swe. Przeto  i nawet on kochał równie mocno  i przodków kraj i Węgrów ..
Jednakże widząc posłów poń  wysłanych , górą  odezwała się miłość i tęsknota do naszej ziemi Lechitów iż jego opiekuna króla Węgier Władysława  o zgodępoprosił i...takowąż otrzymał..
Tak więc napowrót rodzina królewska  ponownie cała była  w kraju Naszem Kochanym..
By te wspaniałe wieści, cożem ci powiedział, podniecic to niedługo potem  po wieleu modłach i staraniach księżna Judyta ,żona naszego księcia Władysława, syna powiła
, któremu imie po dziadkach nadano  Bolesław..
Po jakimś czasie jednak biedaczka była zmarła ....hmm ano życie  bratku..hmm
o!! tutaj ciekawostkę bratku ci podam ..ano gdy na tron rzymskiego-niemieckiego wyniesiono Henryka ówczas ten przyznał koronę królewską Czechom , a mianowicie Wratysławowi księciowi czeskiemu.. i tedy ponoć nakazał by Czechy zbrojnie najechały nasz kraj i poddanem go uczynili . No ale Wratysław przyjmując koronę , wcale wojować z nami nie planował  , gdyż oznaczało to iż zięcia swego naszego Władysława byłby napadł. Tak więc nie atakował.., ale koronę przyjął ..ha ajakże!!
Wracając do naszego Władysława Hermana...to okazał sie on wiecej dobrym dyplomatą niźli władcą  i wspaniale prowadził nasze interesa układając się jak znakomity politykier..
Jeno tylko smutek go dławił  bo przecież po starcie małżonki ukochanej Judyty owdowiały był..
Na to nasi moznowładcy i król węgierski Władysław  znaleźli sposób także i namówili go powiadając iż to dla iego i naszego narodu pożytku błogosławieństwem będzie..
Przeto więc pojął za żonę królową Zofię wdowę po królu węgierskim Salomonie , o którym żem ostatnio też ci opowiadał. Owa królwa z czasem powiła mu tzry córki Ha!!
hmm w owym czasie także dożywszy dojrzalszego wieku Mieczysław syn Bolesława Szczodrego , bratanek naszego księcia Władysława Hermana  także zaślubin dostapił  ino z córką Światopełka księcia kijowskiego , z woli Władysława  wujka iego , ażeby kraje ruskie, które jego ojciec Bolesław podbił , przez ten związek utwierdziły w wierości  i poddaństwie ..Ha!1 a to politykier !!!
Ówczas to do Krakowa zjechali wszyscy książeta i panowie z powodu zawarcia tych małżeństw i gdzie świetne wyprawiali uroczystości..hmm tak było...
Tutaj bratku  warto powiedzieć ,że były to czasy kiedy kolejny papież Wiktor III otruty ostaje , a jego następaca wraz z Krzyżakami -tfuu prusackie zło.. tfu - ziemię świętą zdobywa dając klęski liczne Saracenom.
Tak i w tym czasie już słyszano o Krzyżakach pruskich i to głośno...
W tym czasie umiera nasz książę Mieczysław   syn Bolesława Szczodrego zwanego w
Wygnańcem  pozostawiając smutek i żal  wśród całego ludu lechickiego . Powiem Ci  także ,że poczęły krązyc plotki  iż ino otruty  został  przez panów tych samych co jego  ojca Bolesława na wygnanie z musili, a i książe Władysław Herman iego wój o to podejrzewny był iż ze starchu  ponoś,że Mieczysław o tron ubiegać się mógł , a w którego dzielności i cnocie naród nasz nadzieję widział dla kraju..hmmm wszystko mogłobyc prwadziwe bratku...tak tak...hmmm
Zatem opłakiwali Mieczysława  wszyscy, kiedy to wspominali  piekne czasy za panowania Bolesława iego ojca zwanego Szczodrym..
Na ten czas korzystając z zamieszania w kraju naszem Rusini zwietrzyli okazyję by wyłamać się z poddaństwa..
Wziąwszy się do oręża Rusini poczęli wypędzać starostów i kasztelanów z zamków naszych na Rusi i warowni ruskich, a tych co nie dali sie zdradzie ani przekupstwom zabijali , a reszta  znużeni oblężeniem owych  Rusinów  nie doczekawszy  księcia Władysława pomocy zamki poddawali dobrowolnie ..
Gdy o Rusinach wieść się rozniosła tedy i  Pomorzanie podobnież  oderwać się umyślili..psybraty jedne tfu..
Włamawszy się z posłuszeństwa odmówili nam Lechitom wpłacenia do skarbu książęcego daniny, a tych starostów i kasztelanów co z niemi łączyć się nie chcieli powypęzali albo pozabijali..łobuzy jedne ..
Tedy nasz książę Władysław oburzony tym  nakazał zbierać wyprawę przeciwko nim . Tak więc uczyniwszy to  wkroczył na Pomorze  zdobywając  liczne  zamki i twierdze.
Ówczas Pomorzanie  zebrawszy potężną siłę  uderzyli na wojsko ksiecia . Jednakże jakaś opatrzność  nad naszemi wojskami  widać była bo po pół dnia  walki szeregi Pomorzan  poczeły przerzedzać się  i ustępować aż całkowicie poddały się...ha sława!!!
Kolejne lata znów w spokoju mijały u nas , za to u sasiadów będąc burzliwymi gdzie wenętrzne liczne walki trwały.
, a i u nas długo potem nie trza było czekać jak Pomorzanie po raz wtóry buntować  się poczęli i tedy to do walnej i zaciętej bitwy doszło co spustoszeniem z naszej strony Pomorza się skonczyło ale niejednoznacznie  gdyż powróciwszy książe Władysław do kraju kolejną wyprawę na Pomorzan począł z Czechami tym razem szykować. Tedy po raz trzeci wyprawiając sie tam  ponoć zamek Nakło ściskać oblężeniem począł. tedy po długich walkach tenże zamek zdobyty zostaje  , a Pomorzanie do posłuszeństawa jeszcze raz przyuczeni..
, a po niedługim czasie,wyobraż no sobie, ponownie staja okniem psubraty  i tu nie unukają pożogi i spustoszenia , które po raz czwarty wjeżdżając nasz ksiażę poczynił i tym samym karcąc nieposłusznych Pomorzan do porządku przywraca.,,ha!!
Jakby tego brakowało w tym czasie umiera jego teść Wratysław król Czech , a jego syn Brzetysław przejmuje tron  i rusza zbrojnie na nasz kraj zweszywszy okazyję nieobecnosci naszego władcy w kraju.
Tedy to najeżdża Brzetysław nasze królestwo od południa i pustoszy je , i łupi..
Nasz książe oburzony taką bezpodstawną agresją Czech organizuje zbrojną wyprawę na Morawy. Jednakże zapadając na chorobę wysyła na czele wojewodę krakowskiego Sieciecha wraz ze swym synem Bolesławem -na usilne prosby niego samego, a tedy młody Bolesław miał dziewięc wiosen ha!!!to ci sikorka haha
Tak więc wyprawa się odbyła i wielkiem zwycięstwem nad Morawami skończyła i chucznem powrotem do kraju.
Rok niespełna później do kraju docierają pogłoski iż te niepokorne psubraty Pomorzanie  zamek Międzyrzecz opanowali  przy granicy saskiej  i przyległą doń okolicę trapią rozbojami.
Książe wysłał wtedy  już dziesiecioletniego Bolesława pod opieką znowóż wojewody Sieciecha, który ponoć już zyskiwał kosztem młodego  księcia władzę i wpływy,no ale o tem pózniej.
Po długim oblężeniu Pomorzanie w końcu dobrowolnie oddają zamek naszemu młodemu Bolesławowi  i wojewodzie krakowskiemu. Ci zaś uspokowiszy sytuacje w regione powracaja w laurach do kraju.
Nie powiedziałem ci jeszcze bratku  ,że przed Bolesławem , książe Władysław  wprzód miał wymyslone przez spiskowców i ich kronikarzy  z nieprawego łoża syna Zbigniewa , który ostał  do saksoni wywieziony i na mnicha wyświęcony.ale cosik było zgoła nie tego ..gdyż on raczey na włocha wyglądał ...haha
Tenże Zbigniew tam w saksoni  przez psubratów łaknacych luksusów namówiony ostał by przejąć miasto Wrocław podstepem. Uczyniwszy to wywołał gniew u księcia ojca swego Władysława , który to zbrojnie zdobywając miasto związał go i w lochu osadził.
Z czasem jednak uproszony przez biskupów y cesarza Henryka  y moznowładców iż uznać go miał publicznie iako  potomka swego  , uwalnia Zbigniewa i po jego przysiedze wierności godzi się z nim dając mu tytuły księcia i majątki.
Jakem powiedział wcześniej iż dyplomatą był... tak i by w przyszłości  po jego smierci nie doszło pomiedzy iego synami zwad  podzielił  między nich królestwo nasze , które po nim we władania obejmą..
Takoż więc Bolesławowi ziemię krakowską, wrocławską,sandomierską , sieradzką i co przedniejsze spuścizny przysposobiła , Zbigniewowi zaś Pomorze,częśc Wielkiej Polski, Łęczycę,Kujawy i Mazowsze .
Wkróce padły pogłoski iż już mający wielkie wpływy wojewoda Sieciech liczne zamki sobie podporządkował w naszem królestwie. i młodych książąt chce się pozbyć , by objąć we władanie nasz kraj.
Ówczas Bolesław i Zbigniew dogadali się i zawiązali spisek przeciw Sieciechowi organizując przed ojcem liczne prowokacyje. Z czasem dyplomacyji zręcznej Władysława ojca ich wojewoda Sieciech unika smierci i wygnany zostaje z kraju. Tedy Zbigniew po wykryciu spisku przez Władysława przeciwko niemu ucieka do Kruszwicy ,a potem na pomorze zbierać wojsko.
By tego było za mało Pomorzanie  rogi jeszcze raz pokazali i razem ze Zbigniewem  wszczeli walkę , ktorą oczywiście na Władysław krawo stłumił . . Tym razem Bolesław ich wypędza z Santoka hahah!! uparte te Pomorzany były tedy oj były i ten krucy...pożal się syn Zbigniew tfuu...
tedy też Władysław Herman chucznie za to pasuje Bolesława na rycerza, za takie męstwa okazywane.
Potem nachodzi czas  gdy Władysław Herman mając piećdziesiąt i dziewięc wiosen opuszcza nasz ziemski padół  i nastaje zamieszanie w kraju naszem ,gdyż Zbigniew postanawia ponownie  przez zdrady i zamachy skupiwszy się na majątku po ojcu przeciwko bratu swemu Bolesławowi występować...
no ale bratku resztę jutro dopowiem  bo im bliżej naszych czasów  opowieści  tym więcej zapisków jest ...a i pora późna ..ha widzę żeś zmulony wyniem i rozgrzany ha zatem podopoczywajmy...Sława!!!

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Ówczas to stolica apostolska rzuca kolejną klątwę na Nasz naród Lechicki.

Hej na wzgórzu  ogień gore,,blaskiem swem nasze lica złoci,ach nadszedł czas radości ,szczęścia i zabawy,, a my składając te dary Swaroże do obiaty siadamy...tralla la la,hej!! tralala la,,,
Mhmm powiem Ci Bratku ,żem dawno tak smacznie nie jadł z ogniska, a możem bardziej był zgłodniały? ...ahahaha Czasami pusty brzuch rozum przyćmiewa i człowiek ino głupoty rozmyśla na głos..ahaha ykhmm och
Łyka miodu i ,żem gotów ano pogawędzić znowu jesliś skory do słuchania starego wygi Bracie ?!
Och na czem ja opowiadać skończył hmm..
Po śmierci Kazimierza Odnowicielem zwanego  , ano po długich naradach i dniach w Gnieźnie ...ano stolicy Naszych przodków ..na króla Naszego namaszczono i ukoronowano jego syna Bolesława , który ino siedemnaście wiosen kończył .
Zczasem zaczęto go Szczodrym zwać gdyż na samym początku panowania swego dawał nad wyraz tego przykłady.
Powiem Ci Bracie ino ze dwa lata po iego koronacyii , kiedy to na Węgrzech zawirowania powstały z powodu korony węgierskiej , najstarszy syn króla węgierskiego Bela wraz z żoną i dziatkami swemi  o azyl i pomoc Naszego Króla Bolesława poprosił ...i takową otzrymał z nawiązką i zapewnieniami iż niczego onemu i iego rodzinie nie zabraknie..ano tak postąpił szlachetnie..ino rok póżniej i sam książę czeski  Jaromir o takąż opiekę prosi ...i ją otrzymuje.
Tedy to ze strony czeskiej  pierwszy za jego rządów atak zbrojny na nasz kraj nastąpił, no ale armia nasza ino w polu do walki naprzeciw wystąpiła tak szybko Wratysław uszedł żywo wraz wojskiem swem z pola walki. Tedy nasza armia ruszyła do przodu pustosząc ziemie czeskie by koleinych najazdów nie dopuszczały  się Czechy.
jeszcze przez pare lat panowalła ta niezgoda i pretensje ze storny Czech ino za pobicie i złupienie onego kraju. Jednakżę książę Wratysław pomny zapędów ze strony cesarstwa niemieckiego począł starania pokojowe z Nami układać by w sojuszu silnym z sąsiadem Bolesławem ....znaczy nami  ostać.
Tedy po długim układaniu nasz król Bolesław daje swoją siostrę ,a piąte dziecko naszego Kaziemierza Świętochnę za żonę onemu Wratysławowi  , co kończy się chucznymi zaślubinami i igrzyskami w Naszem Krakowie.
i jak to życie pokazuje po ugodzi zawartej z Czechami ,rozpoczęła się wojna z Prusakami, którzy nie dość ,że daniny królowi naszemu odmawiali to wycieczki łupieżcze na nasze Lechickie ziemie urządzali.
hmm polej miodu bratku jeszcze bo mi w gardle zasycha ,a tu ciekawa akcija się do opowiadania szykuje..
a więc kiedy to rozzuchwaleni Prusacy znaczną częśc pomorza złupili , poczęli czynić przygotowania na wyprawę wgłąb naszego królestwa. Tedy to nad rzeką Ossą rozbiwszy  obóz , zbierać znaczne siły poczęli.
Tedy nasz król Bolesław Szczodry , gdy zasiegnął informacji od szpiegów o tem wojsku, cichaczem do kryjówek swych wojsko nasze  poprowadził ...i najechał śpiących Prusaków wybijając ich doszczętnie...tak!!! ano takie z dziada pradziada mądre wojaczki Króle nasi prowadzili ...Sława!!!
Ówczas w nieliczni się uratowali i w popłochu wszystek dobytek pozostawili.
Ta klęska Prusaków spowodowała iż Pomorze naszemu królowi ostawili i zapłacili zwykłą naszemu królestwu daninę..ha!!!
Po jakimś czasie gdy echa  tej bitwy z Prusami opadły, mijał już ino szósty rok , jak książę węgierski Bela przebywał u Nas z rodziną swą pod opiką króla Bolesława.ten zaś książe  uprosił naszego władcę by pomógł mu na Węgry powrócić.
Nasz król uniesiony ostatnimi zwycięstwami przysiągł iż księciu Beli pomoże w tym zamiarze.
Ówczas to Węgierski król Andrzej i brat onego pokrzywdzonego księcia, dowiedziawszy się iż król Nasz się przeciw niemu sposobi, wyjednał wojska u swych sprzymierzeńców poprzez poinowactwa rodzinne, azaliż u Czechów i cesarza niemieckiego Henryka IV ,
Mimo tej pomocy zebrawszy kilkakroć większe wojska aniżeli naszego króla Bolesława i Księcia Beli razem wzięte , bo długiej i zażartej bitwie nad rzeką Cissą  wojska pod wodzą Andrzeja uległy.
Tedy to nasz król powiódł księcia Belę do Białogrodu i nakazał na króla Węgier koronować...haha to ci dopiero historije nam przodkowie zgotowali.
Tutaj jeno dodam iż Szczodrym nas Bolesław był zwany , nie tylko z opieki  jaka obdarzał potrzebujących władców ale i z tego iż szczodrze fundował klasztory i kościół finansował..
Tak tak..smutne jak powiadasz..bo tedy kościół  chrześcijański jeszcze głębiej osadzał się w kraju naszem i większe  naciski we wszystkiem wywierał..och ...
Tedy był czas ino nasi bratankowie Węgrzy chcieli odstąpić od kościoła by powrócić do naszej wiary Słowiańskiej , jeno tylko stali wytępieni przez owego króla Belę na tronie przez Naszego Bolesława osadzonego..och...
no cóż taka histoija nam napisana ostała..
Ze  dwa roki po tych wydarzeniach nasz król Bolesław  , oczywiście po namowach moznych i dostojników kościelnych, poślubia w Krakowie księżniczkę Rusi Wisławę, bowiem jak... spisali kronikarze ... nwładca nasz umyślił sobie Ruś podbić tak jak to jego przodkowie marzyli.
Rok pożniej po wieści iż królowa Wisława jest brzemienna, królowi naszemu rodzi ona syna ,któremu Ony nadaję imię po przodkach i swym niedawno zmarłym bracie ..a mianowicie Mieczysław -Mieszko..
Ano radość naszego Pana władcy  jeno przyćmiła wieść iż król Węgierski , któremu opiekę i koronę węgierską zapewnił zginął po gruzami domu przez burzę powalonego.
W następnym lecie  idąc za przykładem swego pradziadka Bolesława Chrobrego  wojska w gotowości postawił by szykować się na pobicie ponowne Rusi.
Tedy to i sposobność i ochota się darzyła. Bo dzieki wcześniejszym oręża Lechickiego zwycięstwom i sławie wśród innych narodów, nasze rycerstwo i kraj opływał w dostatku i złocie. Zatem nasz król opłaciwszy sowicie armię ruszył na wschód.
Ówczas to zdjęci starchem przed sławą i potęgą armiji naszej książeta ruscy najpierw z Kijowa zbiegli a potem i z Połocka ostawiając ziemie Rusi we władanie króla Bolesława...
Sława i Chwała Naszym przodkom!!! Zaś król nasz te ziemie pod opiekę księciu Zasławowi ,sprzmierzeńcowi ruskiemu oddał. I tak to ruś poddana ponownie znalazła sie jak za czasów przodków w naszych granicach.
Po następnej zimie spędzonej w Kijowie król Bolesław wyruszył  nad San gdzie zdobył wiele twierdz i miasteczek , a na końcu Przemyśl , w którem jeszcze żyli opływając w dostatek książęta Rusini.
Po cięzkich kilkunastu dniach zaczepnych walk z Risunami nad Sanem  ,Bolesław rozpoczął wreście obleganie twierdzy Przemyśl. Oblegając całe lato mury twierdzy ,ostatecznie zmusił z głodu konających rusinów do poddania Przemyśla...Ha!! I tak zdobył nasz pan kolejną z wielkich twierdzę.....
Ledwie kolejne lato minęło , a nasz Bolesław poproszony prze jednego z księciów węgierskich o pomoc w waśni o Węgry swym autorytetem  doprowadza do pokoju między nimi ,dzieląc między nich Węgry na księstwa..co bratku budzi podziw iż tak znakomitego króla mieliśmy..och tego nam brakuje...oj brakuje w tej Rzeczpospolitej...
Także przez kolejne lata nasze królestwo potęga się stając zdobywa p sześciu miesiącach oblężenia Wolin, a potem rusza ponownie na Ruś , którą całą pod swe władanie zdobywa.
Jednakże wsztsko co w nadmiarze i przeciw tobie samemu się obnróci, takeż nasz władac po wielu latach gdy ponownie Kijów zdobywa  przez siedem wiosen w dostatku i błogostanie żyjąc ostaje tam ku niezadowoleniu dworu i biskupów chrześcijańskich , którzy poczęli podburzać dwór i dostojników pozostających w królestwie Lechickim.
Po powrocie  do stolicy Bolesław srogo zeźlony na rycerstwo i biskupów  karze większość z nich, tedy to  zostaje rzucona nań przez  biskupa krakowskiego klątwa..Tak tak bratku , kościół  chrześcijański częściej rzucał klątwy , które zresztą po dziś dzień nie odwołano,częściej na naszych królów i państwo nasze aniżelina kogokolwiek...no co ty taki zdziwiony..
Tak tak ten sam kościół co naszym wybawcą siebie  uznaje, który przez dziesiątki lat mordował naszych Słowian wierze i tradycji przodków oddanych..uhmm oj tak tak ten sam...
No ale wracając... tedy to mimo Bolesława wczesniejszej szczodrości dla biskupów i kościoła w konflikt z kościołem onym chrześcijańskim popada i wzamian za klątwę zgubę zapowiada onemu biskupowi.
Tak jak rzekł ostatecznie  sam król ponoć przybywszy z rycerstwem na tak zwana Skałkę ,zabija  w światyni Owego Biskupa Stanisława, .ha!! Jednakże prawda iest zgoła inna, Nasz Bolesław kazał poymać i uwięzić biskupa y  zarządził sad królewski nad nim. Ino podobno sam biskup gnieźnieński z innemi beł tam . Tedy sad uznał biskupa winnego zdrady krola i skazał onego na rozczłonkowanie ..To ci zwrot akciji Bratku.ale  prawda beła zgoła inna. Kazał on pojmać i uwięzić biskupa oraz zarządził nad nim sąd królewski, w ktorym y brał udział sam biskup gnieźnieński  Bogumił z innemi. Sad uznał biskupa winnym zdrady krola , ktory na tejże podstawie wydał wyrok ano rozczłonkowania -haTak tak co rozdziawasz usta haha haha..polej ino a nie gały  wybałuszasz ...
a do tego kazał  rozczłonkowane ciało zwierzętom porozrzucać , tak miał dość mieszania w królestwie przez niego biskupa czynionego..ha!
Ówczas to stolica apostolska rzuca kolejną klątwę na Nasz naród Lechicki.
Nadto  powiem Ci bratku ,że postawili na nasz kraj wyroki  iż wkrótce nasze królestwo na części rozdarte ostanie...hmm i zapewne tak mieszali by w przyszłości tak się stało.
Jak powiedziano tak zrobiono i licznymi spiskami i zapewne nie tylko stolica apostolska tfu...zwąca się boża doprowadziła do licznych klęsk naszego państwa ,wypowiedzenia poddaństwa przez Rus i inne ziemie,a także do spiku książąt polskich przeciwko naszemu Bolesławowi.
Ten nie mając innego wyboru wyzbył się szat i korony i wraz z wiernym mu rycerstwem udał się w tajemnicy na Węgry ,gdzie ówczas panował król Władysław i tam ponoś umarł.
Zaś panowanie nad  Lechickimi ziemiami objęli książęta bedący  zapewne w zmowie z kościołem...tfuu a bodajże by ich ...skaranie ten kościół..
Po ucieczce króla naszego Bolesława , kraj nas zostaje złupiony przez księcia ruskiego , a w kolejnym roku nawiedza go wielka susza, raczej nie od tej klątwy aczkolwiek od zbiegów z naturą tożsamych.
Takeż widzisz Bratku Kościół nie był i nie jest naszym dobrodziejstwem , a tylko sprawiedliwą być natura jeno..
Podczas następnych lat jeden z książąt Władysław Herman ugruntowuje swoją władzę zwierzchnią w kraju Naszem ....no ale ..ooooooch ..to już następnym razem bo widzę ,że i Tobie gały się kleja hahaha..... Bierz ino skóre i spać idź ,, a ja goniska dopilnuję i nieco porozmyslam sobie....


niedziela, 17 kwietnia 2016

Tak i oto powoli zawierucha ustawała..ach ile to trza krwi upuśić by łakomych zaspokoic

...i o powiadam Ci kochanieńki ,że dlugo ino bym się ostał w tej gościnie tej cp wczoraj mieliśmy
zaszczyt skosztować ,wśród tak pieknych dziewek.och..
No cóż było minęło i co powspominać będzie..
ino chcesz skoro i tak gadam haha ..ha.. dopowiem dalei jak to bylo z tymnoo..Kaziemrzem I Odnowicielem.ykhmm ano...
Jakem wspomniał po śmierci Mieszka Wtórego , ano spuśzizna  na  jego syna Kazimierza spłyneł, onego on miał z Saksońską księżniczką z rodziny palatyna longobardzciego.
Ówczas to pod koniec panowania naszego Mieszka nasz kraj nie był już takim samym państwem
jak za jego ojca ,a naszego króla Bolesława Wielkiego  ykhm..Chrobrym zwanego.
Wówczas już w kraju naszem panował wśród ludu , ano rozłam religijny, ano przez ten kościół co podstępem i mordowaniem wdarł się na nasze ziemie.
Obca nam wiara zwana Chrześcijańską przeniknęła na wskroś sfery wyższe , zaś tylko nasz lud pospolity w zgodzie z naturą i wiarą nam przyrodzoną ostawał, tradycii przodków dotrzymując..
za co ich mordowano w imię jakiegoś symbolu, nakładając dziesięcinę na i tak biedny już naród..och
tak tak , bo za słabych rządów Mieszka Wtórego trochę zęsmy  znaszą wiarą przyrodzoną siły odzyskali.Wlasnie tedy jeszcze naświat przyszedł Kazimierz I później odnowicielem zwanym, a to z racyji  iż nauki w klasztorze pobierał i kośiół wspierał niźli z podźwignięcia narodu z kolan.tak bratku..
Na ten czas gdy nasz Mieszko Wtóry umarł, lud nie mógł zdzierżyć obcej Ryxy czy też Rychezy, która jawnie nasz naród nienawidziła, a samego Kazimierza i Karolem też za garanicami zwanego  ino w przeświadczeniu tym wychowała..tak tak oj nie lubił  on nas Lechów ,,nie lubił..
Podobno jak i matka także nienawidził on naszej wiary przyrodzonej nam..
Zatem ledwie nasz król Mieszko Wtóry zmarł , Kazimierz  jeszcze młody tron po ojcu objąć miał, ona ówczas jego matka Ryxa to rządzenia wystapiła ino w imieniu młodego syna..ha scwana lisica..
Niechybnie pragnęła  wywierać swój  wrogi nam wpływ na rządy i to za syna panowania..
Toteż nasi wojewodowie , na czele z byłym podczaszym Mieszka Wtórego ano Masław zwanym , księciem Mazowsza ówczesnego zdzierżyć nie mogli
 ino że nasz naród ta kobieta zniewolić chce i obcymi ludźmi pochodzenia z saksonii się na dworze obtacza..
Takoż więc  jakem mówił wcześniej  zmuszono ją by w pospiechu ze swym synem Kazimierzem  do opuszczenia naszego królestwa ..ha!!
Zatem powiadają ,że wraz ze swym synem i dworzanami do Saksonii się udała na dwór  cesarski..
Na ten czas Kazimierz  przez matkę do szkół klasztornych ostał posłany  ino  we Fracii i potem we Włoszech gdzie oprócz jezyków i nauki duchowe od kościoła rzymskiego odbierał.

W tychże czasach iego nieobecności , nasz kraj  przez sasiadów począł nękany być, gdyż wojna domowała u nas rozgorzała i słabymi na pastwę wroga ukazała co na łakome oczy nasze ziemie i bogactwo wystawiało..
Wówczas to Książe ruski Jarosław widząc okazyje najechał,,ograbił i spalił Mazowsze..
Ciężko tedy ino było..ach  ino mi w gardle zaschło ykhm..
Tedy także .Konrad cesarz, pod owe czasy zmarły, pochowanym został w kościele Spireńskim. Po nim nastąpił Henryk III, syn przybrany i zięć Konrada, który wcześnie jeszcze za życia ojca obrany i postanowiony był królem Rzymskim, ośmdziesiąty szósty cesarz po Auguście. ..
Zatem działo sie bratku oj działo ...
Widząc ,żę kraj nasz ku rozpadowi idzie , posłowie  do Rzymu do papieża pojechali uzyskać zgodę na zabranie Kazimierza z ze szkoły klasztornej.
Gdy ową zgodę otrzyymali, niezmiernie uradowani wpierw do matki do Saksoni go zawieżli.
Ryxa  na te czas odradzała synowi pówrót do krajy ...jak to ujęła  hmm..żeby nie wracał do królestwa, skołatanego domowomi i zewnętrznemi wojny, spustoszonego i w perzynę niemal obróconego, które przedstawiało w miejscu miast i wiosek kupy popiołów i zgorzelisk, i gdzie należało mu się lękać krzywd poprzednio doznanych i niedoli wygnania;
No i nie posłuchał matki i pwrócił na naszą ziemię..jeszce  tylko
Ryxa  oddala Kazimierzowi synowi, wracającemu do królestwa Polskiego, wiele klejnotów w złocie, srebrze i drogich kamieniach, które z Polski była wywiozła;
Po drodze wedele wskazań posłów zajechał jeszcze do swego wujka ano cesarza Henryka IIIgo,, króla rzymskiego, gdzie oddzyskuje korony złote darowane Konradowi przez jego matkę i jednocześnie śle listy do księcia czeskiego Brzetysława aby on łupy zrabowane naziemiach naszych oddał.
Ułatwiwszy pomyślnie swoje sprawy u Henryka III, króla Rzymskiego, i uzyskawszy zezwolenie tak króla jako i matki swojej, Ryxy, z Sasksonii  udaje się do Polski.
W rozpadajacej naszej ojczyźnie gdy dowiedziano sie o pwrocie Kazimierza do kraju ówczas to  radość u mędrców nastała , gdyż teraz za wszelaką cenę kraj targany  kłótniami domowymi i wojnami  zjednoczyć napowrót.
Naprzód na granicach królestwa liczne warownie i zamki, przez nieprzyjacioł zajęte, albo od łupieżców domowych i rozbójników opanowane, podchodzi, oblega i zdobywa; poimane w nich łotry karząc surowo, jednych wieszać na szubienicy, drugich mieczem tracić, innym nogi i ręce ucinać każe; a tak srogością kaźni odstrasza zbrodniarzy.
Tak i oto powoli zawierucha ustawała..ach ile to trza krwi upuśić  by łakomych zaspokoic i napowórt pokój przywrócić..ach
także gromi występki, wykorzenia zbrodnie, ukraca wszelkie niegodziwości, hamuje pokrzywdzonia; niektórych znowu wynosi i na dostojeństwach osadza. W końcu taki padł postrach na obcych nieprzyjacioł i na krajowców, że pierwsi opuszczali swoje zabory, drudzy udawszy się w pokorę, już to sami, już przez wstawiających się za nimi przyjaciół, błagali, aby im przebaczył i popełnione odpuścił bezprawia.
Udano się potem do stolicy Gniezna, gdzie przez arcybiskupa Stefana, w obecności innych biskupów Polskich, Kazimierz, pierwszy tego imienia książę, z porządku zaś trzeci, jednozgodnie okrzykniony i wybrany królem Polskim, koroną, którą przywiózł, ozdobiony został, namaszczony i ukoronowany.
Po namaszczeniu i odbytym wedle prawa i zwyczaju obrzędzie koronacji, biskupi i panowie Polscy uznali za rzecz konieczną o to się przedewszystkiem postarać, ażeby Kazimierz król Polski pojął w małżeństwo jaką znakomity książęcego rodu dziewicę dla zapewnienia sobie przez ten związek potomstwu i następstwa, a odnowienia i ustalenia królestwa Polskiego przez uzyskane powinowactwo i dostatnie wiano. Dzierżył na ów czas państwo Ruskie książę Jarosław, syn Włodzimierza, mający córkę, rodzoną z Anny, siostry Bazylego i Konstantyna, cesarzów Greckich zwaną Mryja.
Z racji innej wiary przyjmując chrześcijaństwo jako nową wiarę i przbrawszy imię Dobrogniewa poślubia naszego króla Kazimierza I .
Na ten czas władzę w kraju oddzyskawszy  na nowy krół Kazimierz I  jednoczy  pozostałe ziemię i zwycięża wkońcu Masława księcia Mazowsza z pomocą wojsk pruskich  , przyłączając napowrót  jego ziemię do krółestwa.
A żem i wspomniał ,że odnowicielem nazwany także ostał , gdyż z racji wykształcenia duchowego w podzięcę na nowo począł  chrześcijaństwu na naszych zienmich wzrastać i wiele miejsc pod nowe klasztory i świątynie ufundował ..tak tak miły mój takiż to odnowiciel by . To była niechybnie cena za zjednoczenie naszej ojczyzny...och...
W tymże czasie ze związku z Dobrogniewą przychodzi naświat  syn Bolesław, a potem w czasie gdy głód w czechach po wojnach z Henrykiem III panował, urodził sie Kazimierzowi drugi syn Władysław, a potem i trzeci nazwany na cześć przodków Mieczysław , czy też Mieszko hmm..
W każdym bądź razie  pod one czasy Kazimierz król Polski i rycerstwo jego w błogim spoczywali pokoju. Po stłumieniu bowiem Masława, przywłaściciela i samorządcy księstwa Płockiego, i ukaraniu go zasłużoną śmiercią, żaden z tych, którzy w nieobecności króla wdzierali się byli do rządów, nie miał już sobie za hańbę ulegać z powolnością. Sami nawet Prusacy, Jadźwingowie i inni barbarzyńcy utrzymali się. w wierności. Zaczem Kazimierz król Polski, uspokoiwszy ojczyznę, z sił wycieńczoną i poprzedniemi skołataną wojnami, starał się ją wszelakiemi środki podźwignąć,
Jednakże później Głód wielki, który był nawiedził wszystkie prawie kraje chrześciańskie, utrapił i wygubił wielu ludzi: a gdy plaga powszechnej nędzy z każdym dniem wzmagała się i rozszerzała, na domiar złego powstały rozruchy, a potem wojny domowe i zewnętrzne. Pod on czas i Lutycy (Liutici populi), wiodący ród od Sławian i Polaków, a siedzący przy ujściu rzeki Łaby, kędy ta wpada do morza, wydawszy wojnę Sasom i narodom pogranicznym, i w stoczonym boju otrzymawszy zwycięztwo, sprawili rzeź okropną, a uciekających potopili w wodzie. Wtedy też Wilhelm, margrabia Saski, z wielu innymi Sasami poległ od oręża Lutyków
takeż zjednocznie  naszego kraju świadkiem wielu cierpień i wojen naokoło było.
np ale by zakończyć jakoś  dzisiejszą opwieść .. król dożywa wieku czterdziestu czterech lat i po osiemnastu lat umiera w Poznaniu i ostaje pochowany w katedrze poznańskiej.
Na następce wówczas wyznaczono pierworodnego Bolesława zwanego potem Szczodrym..
oj tak bratku zatem dzisiaj  dobra opwieścia zasłużyłem na łyka miodu i strawę..zatem przejmuj lejce ,a ja na tyle wozu legne  i odpoczne...