niedziela, 7 sierpnia 2016

Przeto więc pojął za żonę królową Zofię wdowę po królu węgierskim Salomonie

...haha...ależeś głupią minę jak ino wpadłeś do tego jeziora ...hahaha, myśłał żem ino pioruny z twych gał martwym mnie położą ...ahahhaa
no nie dąsaj się ...kąpiel trza częściej  brać aniżeli kufel do ręki ...by robactwo ani zaraza sie nie przypałetały.... no dalejże ..osusz się i masz tu ...no ...kufel grzanego wina wedle mojej receptury ino ci przygotował żem ..ha na zdrowie !!! Ku pokrzepieniu serca i ciała !!!haha
Siadaj no tu obok  i ...masz ...owń się kocem , a na rozgrzanie duszy i głowy dlaej pogawędzę o naszei historji..
Jakem wspomniał ostatnim razem  po wyjściu na banicję do Węgier Bolesława  Szczodrego  zwanym potem Wygnańcem wraz z rodziną , do władzy -zjednawszy wszystkich wielmożów- na tron osadzony został Władysław zwany Hermanem iego brat , który ponoć rozstropnie począł prowadzić rządy , co  z niego ciekwaego dyplomatę czyni lo..hmm y wspomnieć warto iż tedy w Płocku urzędował.
Zaraz to po wielu staraniach  , zwłaszcza Świętochny córki Bolesława naszego ,a jego siostry w Krakowie odprawiono zaślubiny chuczne Władysława   Hermana z Judytą córką czeskiego księcia Wratysława ,  o ktorem wsponiał żem we wcześniejszych gawedach ..hmh
Ponoć , tak powiadano kiedyś, ta Pani Judyta  tak miłowała nasz Lechicki naród  iż plotki głosiły ,że ona rodowitą naszą bratanką była  , aniżeli  w Czechach zrodzoną była...hmm dobre dobre....
Ówczas  to nasz ...hmmm... z tego  co wiem on koronowany tedy nie był na króla , a i oto nie zabiegał hmmm...tak więc nasz książę Władysław począł wspominać swego brata , a naszego onegdaj króla Bolesława Szczodrego oraz iego rodzinę wraz z małżonką i synem Mieczysławem...ykhm
Toteż wysłał na Węgry posłów  by syna iego Mieczysława przywołać z banicji  do kraju przodków....
Tedy to na Węgrzech  owy Mieczysław podobno takim zacnym mężem był iż  u Wegrów i naszych Braci  wszędzie serca  przyjazne znajdował, a to z przymioty i cnoty swe. Przeto  i nawet on kochał równie mocno  i przodków kraj i Węgrów ..
Jednakże widząc posłów poń  wysłanych , górą  odezwała się miłość i tęsknota do naszej ziemi Lechitów iż jego opiekuna króla Węgier Władysława  o zgodępoprosił i...takowąż otrzymał..
Tak więc napowrót rodzina królewska  ponownie cała była  w kraju Naszem Kochanym..
By te wspaniałe wieści, cożem ci powiedział, podniecic to niedługo potem  po wieleu modłach i staraniach księżna Judyta ,żona naszego księcia Władysława, syna powiła
, któremu imie po dziadkach nadano  Bolesław..
Po jakimś czasie jednak biedaczka była zmarła ....hmm ano życie  bratku..hmm
o!! tutaj ciekawostkę bratku ci podam ..ano gdy na tron rzymskiego-niemieckiego wyniesiono Henryka ówczas ten przyznał koronę królewską Czechom , a mianowicie Wratysławowi księciowi czeskiemu.. i tedy ponoć nakazał by Czechy zbrojnie najechały nasz kraj i poddanem go uczynili . No ale Wratysław przyjmując koronę , wcale wojować z nami nie planował  , gdyż oznaczało to iż zięcia swego naszego Władysława byłby napadł. Tak więc nie atakował.., ale koronę przyjął ..ha ajakże!!
Wracając do naszego Władysława Hermana...to okazał sie on wiecej dobrym dyplomatą niźli władcą  i wspaniale prowadził nasze interesa układając się jak znakomity politykier..
Jeno tylko smutek go dławił  bo przecież po starcie małżonki ukochanej Judyty owdowiały był..
Na to nasi moznowładcy i król węgierski Władysław  znaleźli sposób także i namówili go powiadając iż to dla iego i naszego narodu pożytku błogosławieństwem będzie..
Przeto więc pojął za żonę królową Zofię wdowę po królu węgierskim Salomonie , o którym żem ostatnio też ci opowiadał. Owa królwa z czasem powiła mu tzry córki Ha!!
hmm w owym czasie także dożywszy dojrzalszego wieku Mieczysław syn Bolesława Szczodrego , bratanek naszego księcia Władysława Hermana  także zaślubin dostapił  ino z córką Światopełka księcia kijowskiego , z woli Władysława  wujka iego , ażeby kraje ruskie, które jego ojciec Bolesław podbił , przez ten związek utwierdziły w wierości  i poddaństwie ..Ha!1 a to politykier !!!
Ówczas to do Krakowa zjechali wszyscy książeta i panowie z powodu zawarcia tych małżeństw i gdzie świetne wyprawiali uroczystości..hmm tak było...
Tutaj bratku  warto powiedzieć ,że były to czasy kiedy kolejny papież Wiktor III otruty ostaje , a jego następaca wraz z Krzyżakami -tfuu prusackie zło.. tfu - ziemię świętą zdobywa dając klęski liczne Saracenom.
Tak i w tym czasie już słyszano o Krzyżakach pruskich i to głośno...
W tym czasie umiera nasz książę Mieczysław   syn Bolesława Szczodrego zwanego w
Wygnańcem  pozostawiając smutek i żal  wśród całego ludu lechickiego . Powiem Ci  także ,że poczęły krązyc plotki  iż ino otruty  został  przez panów tych samych co jego  ojca Bolesława na wygnanie z musili, a i książe Władysław Herman iego wój o to podejrzewny był iż ze starchu  ponoś,że Mieczysław o tron ubiegać się mógł , a w którego dzielności i cnocie naród nasz nadzieję widział dla kraju..hmmm wszystko mogłobyc prwadziwe bratku...tak tak...hmmm
Zatem opłakiwali Mieczysława  wszyscy, kiedy to wspominali  piekne czasy za panowania Bolesława iego ojca zwanego Szczodrym..
Na ten czas korzystając z zamieszania w kraju naszem Rusini zwietrzyli okazyję by wyłamać się z poddaństwa..
Wziąwszy się do oręża Rusini poczęli wypędzać starostów i kasztelanów z zamków naszych na Rusi i warowni ruskich, a tych co nie dali sie zdradzie ani przekupstwom zabijali , a reszta  znużeni oblężeniem owych  Rusinów  nie doczekawszy  księcia Władysława pomocy zamki poddawali dobrowolnie ..
Gdy o Rusinach wieść się rozniosła tedy i  Pomorzanie podobnież  oderwać się umyślili..psybraty jedne tfu..
Włamawszy się z posłuszeństwa odmówili nam Lechitom wpłacenia do skarbu książęcego daniny, a tych starostów i kasztelanów co z niemi łączyć się nie chcieli powypęzali albo pozabijali..łobuzy jedne ..
Tedy nasz książę Władysław oburzony tym  nakazał zbierać wyprawę przeciwko nim . Tak więc uczyniwszy to  wkroczył na Pomorze  zdobywając  liczne  zamki i twierdze.
Ówczas Pomorzanie  zebrawszy potężną siłę  uderzyli na wojsko ksiecia . Jednakże jakaś opatrzność  nad naszemi wojskami  widać była bo po pół dnia  walki szeregi Pomorzan  poczeły przerzedzać się  i ustępować aż całkowicie poddały się...ha sława!!!
Kolejne lata znów w spokoju mijały u nas , za to u sasiadów będąc burzliwymi gdzie wenętrzne liczne walki trwały.
, a i u nas długo potem nie trza było czekać jak Pomorzanie po raz wtóry buntować  się poczęli i tedy to do walnej i zaciętej bitwy doszło co spustoszeniem z naszej strony Pomorza się skonczyło ale niejednoznacznie  gdyż powróciwszy książe Władysław do kraju kolejną wyprawę na Pomorzan począł z Czechami tym razem szykować. Tedy po raz trzeci wyprawiając sie tam  ponoć zamek Nakło ściskać oblężeniem począł. tedy po długich walkach tenże zamek zdobyty zostaje  , a Pomorzanie do posłuszeństawa jeszcze raz przyuczeni..
, a po niedługim czasie,wyobraż no sobie, ponownie staja okniem psubraty  i tu nie unukają pożogi i spustoszenia , które po raz czwarty wjeżdżając nasz ksiażę poczynił i tym samym karcąc nieposłusznych Pomorzan do porządku przywraca.,,ha!!
Jakby tego brakowało w tym czasie umiera jego teść Wratysław król Czech , a jego syn Brzetysław przejmuje tron  i rusza zbrojnie na nasz kraj zweszywszy okazyję nieobecnosci naszego władcy w kraju.
Tedy to najeżdża Brzetysław nasze królestwo od południa i pustoszy je , i łupi..
Nasz książe oburzony taką bezpodstawną agresją Czech organizuje zbrojną wyprawę na Morawy. Jednakże zapadając na chorobę wysyła na czele wojewodę krakowskiego Sieciecha wraz ze swym synem Bolesławem -na usilne prosby niego samego, a tedy młody Bolesław miał dziewięc wiosen ha!!!to ci sikorka haha
Tak więc wyprawa się odbyła i wielkiem zwycięstwem nad Morawami skończyła i chucznem powrotem do kraju.
Rok niespełna później do kraju docierają pogłoski iż te niepokorne psubraty Pomorzanie  zamek Międzyrzecz opanowali  przy granicy saskiej  i przyległą doń okolicę trapią rozbojami.
Książe wysłał wtedy  już dziesiecioletniego Bolesława pod opieką znowóż wojewody Sieciecha, który ponoć już zyskiwał kosztem młodego  księcia władzę i wpływy,no ale o tem pózniej.
Po długim oblężeniu Pomorzanie w końcu dobrowolnie oddają zamek naszemu młodemu Bolesławowi  i wojewodzie krakowskiemu. Ci zaś uspokowiszy sytuacje w regione powracaja w laurach do kraju.
Nie powiedziałem ci jeszcze bratku  ,że przed Bolesławem , książe Władysław  wprzód miał wymyslone przez spiskowców i ich kronikarzy  z nieprawego łoża syna Zbigniewa , który ostał  do saksoni wywieziony i na mnicha wyświęcony.ale cosik było zgoła nie tego ..gdyż on raczey na włocha wyglądał ...haha
Tenże Zbigniew tam w saksoni  przez psubratów łaknacych luksusów namówiony ostał by przejąć miasto Wrocław podstepem. Uczyniwszy to wywołał gniew u księcia ojca swego Władysława , który to zbrojnie zdobywając miasto związał go i w lochu osadził.
Z czasem jednak uproszony przez biskupów y cesarza Henryka  y moznowładców iż uznać go miał publicznie iako  potomka swego  , uwalnia Zbigniewa i po jego przysiedze wierności godzi się z nim dając mu tytuły księcia i majątki.
Jakem powiedział wcześniej iż dyplomatą był... tak i by w przyszłości  po jego smierci nie doszło pomiedzy iego synami zwad  podzielił  między nich królestwo nasze , które po nim we władania obejmą..
Takoż więc Bolesławowi ziemię krakowską, wrocławską,sandomierską , sieradzką i co przedniejsze spuścizny przysposobiła , Zbigniewowi zaś Pomorze,częśc Wielkiej Polski, Łęczycę,Kujawy i Mazowsze .
Wkróce padły pogłoski iż już mający wielkie wpływy wojewoda Sieciech liczne zamki sobie podporządkował w naszem królestwie. i młodych książąt chce się pozbyć , by objąć we władanie nasz kraj.
Ówczas Bolesław i Zbigniew dogadali się i zawiązali spisek przeciw Sieciechowi organizując przed ojcem liczne prowokacyje. Z czasem dyplomacyji zręcznej Władysława ojca ich wojewoda Sieciech unika smierci i wygnany zostaje z kraju. Tedy Zbigniew po wykryciu spisku przez Władysława przeciwko niemu ucieka do Kruszwicy ,a potem na pomorze zbierać wojsko.
By tego było za mało Pomorzanie  rogi jeszcze raz pokazali i razem ze Zbigniewem  wszczeli walkę , ktorą oczywiście na Władysław krawo stłumił . . Tym razem Bolesław ich wypędza z Santoka hahah!! uparte te Pomorzany były tedy oj były i ten krucy...pożal się syn Zbigniew tfuu...
tedy też Władysław Herman chucznie za to pasuje Bolesława na rycerza, za takie męstwa okazywane.
Potem nachodzi czas  gdy Władysław Herman mając piećdziesiąt i dziewięc wiosen opuszcza nasz ziemski padół  i nastaje zamieszanie w kraju naszem ,gdyż Zbigniew postanawia ponownie  przez zdrady i zamachy skupiwszy się na majątku po ojcu przeciwko bratu swemu Bolesławowi występować...
no ale bratku resztę jutro dopowiem  bo im bliżej naszych czasów  opowieści  tym więcej zapisków jest ...a i pora późna ..ha widzę żeś zmulony wyniem i rozgrzany ha zatem podopoczywajmy...Sława!!!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza