wtorek, 29 września 2015

Karczma :)

..Oj Witam Witam szanownego Brata na posiłku. My ucztujem już trochę długawo.hahaha..także ty bratku posilaj się a Ja poopowiadam ...ano smacznego..hehhe.khmm..
..a więc  nasz  Krak I dzielnie rządził z Krakowa ,sławy przyspażając i mądrością służąc ..
 On to ogłosił prawa, ustanowił sędziów , wydawał rozkazy i polecenia,jakie uznał za stosowne do urządzenia kraju w tych czasach, którymi długo posługiwali się Polacy...ha ! taki był ..ano Nasz kraj kwitnął pokojem, swobodą i pomyslnością,.tak tak brateńki moje, to były czasy. jego prawa były  cenione przez opokolenia i wieki jak coś najświętszego.Ten mądry i dzielny władca jednych sąsiadów zastraszył energią..hahaha.., a innych poskromił orężem.Stąd i nasz Słowiański charakter ..wypijmy zato ..Sława i Chwała !!!! yghm..ha
 Tak to król Krak I władał państwem długie lata przezornie i szczęśliwie, a odszedł z tego świata w bardzo późnej starości.
Podporządkował sobie i zhołdował wszystkie ziemie słowian południowych. Wybijamł własne monety z napisem Craccus.
Pokonał w walnej bitwie nawet Franków  pustoszących ziemie Panonii nad Dunajem.
Miał kilka żon , które urodziły mu potomstwo , znaczy się  syna Kraka i Lecha oraz córki Wandę ,
Dla uczczenia go na wieki  synowie usypali wysoki , zgodnie z zaleceniami , kopiec na wzgórzu Lasoty (krzemionki) , która zwrócona jest w stronę Krakowa.
Po jego śmierci ,zaaprobowany na wiecu słowiańskim odziedziczył tron jego syn król Krak II.
Panował niestety on krótko, a ze pięc wiosen, gdy jak powiadał jego młodszy brat Lech , Krak zginął w wypadku podczas polowania. Został pochowany podobnie jak ojciec w kopcu na wzgórzu.
Zatem po uzyskaniu zgody wiecu na tron wyniesiono młodszego brata Kraka II ,ano króla Lecha V zabójcą zwanego potem, a dlategoż iż po dwóch latach leśniczy złożył donos  udowadniająć  zbrodnię jaką Lech V popełnił na starszym bracie królu Kraku II.
Jak to bywa w naszym słowiańskim zwyczaju , po oczywistych dowodach zbrodni został...hmmm.  skazany na śmierć poprzez rozerwanie koniami ..uuu straszna to śmierć...oj straszna..,a le jego siostra Wanda miała posłuch i poszanowanie , i wybłagała  o litość nad nim.
Zatem został wygnany i słuch po nim zaginął.
Jakże już się domyślasz po zgodzie wiecu słowiańskiego na tronie zasiadła królowa Wanda.
przezwano ją Amazonką, gdysz była scytyjską amazonką i nie widziała w sowim życiu miejsca dla jakiegokolwiek męża. Wierzyła w astralnego Boga Słońce..tak jak i my bratku.
Po swoim ojcu była wojownicza, nieustraszona i dzielna, a wszelkie oferty zalotników odrzucała.
Jest taka piękna piosnka ballada :Ballada o Wandzie-kliknij link)
Wanda swych przodków sercem nie wydała,
Choć płeć panieńską i też postać miała,
Bo jako rycerz cny pysznostąpego,
Gromiła Niemca bronią opatrznego.
Gwałt tedy gwałtem odpędziwszy zbrojnie,
Państwo szczęśliwie rządząc i przystojnie.
Czystość panieńską Bogom poślubiwszy,
A wrzącym wirom wiślanym poruczywszy
Ciało swe: z mostu skoczyła do wody,
Dla sławy wiecznej nabyła tej szkody.
Często nam sławo koniec taki wodzisz,
Gdy bojaźń śmierci z oczu nam odwodzisz...hmmm lalala
Oj piekna to ci pieśń jak sama Wada.
Jak to w tej legendzie chciała i rządziła samodzielnie bez jakichkolwiek mężczyz, udowadniając swoją odwagę w walncy bitwach , które wygrała dowodząc Lechitami.
Swoje dziewictwo poświęciwszy Bogu popełniła samobójstwo , skacząc na koniu bojowym w rynsztunku Amazonki do Wandali (Wisły). jej coiało odnaleziono koło rzeki Dłubnia wpływającej do Wandali(wisły).
Ku rozpaczy wszystkich została pochowana w kopcu Wandy niedaleko tego brzeg
Tak to znowu zapanowało bezkrólewie .
Postanowiono  znów wybrać  dwunastu naczelników , znaczy wojewodów , których rządy trwały wiele lat...hmmI jak to w naszej naturze bywa, znów byliśmy zwaśnieni i łatwi do ataku z zewnątrz. Najeżdzali nas tedy Węgrowie i Morawy i strasznie nas łupią... ach ta niezgoda  co rujnuje ...ach Oj troszkie jam posmutniał, także co by rozweselić się zakończę opowieść i..haha.. napijemy się miodu ..hmmm..tak tak miodu

poniedziałek, 28 września 2015

Znowu na Szlaku :) nasi królowie bratku

..i wiesz siostrzyczko ,że w samym Krakowie ja nie wytrzymałbym ani dnia więcej..interes to ..interes tamto..Jakem załatwił szybko..prrr koniki, patrzcie hahaha, kogo my tu znowu widzimy ..
Witamy Bracie miły mój znowu na szlaku  ...Oj chyba pieknie żem bajał ,żeś zapamiętał kędy będę jechał haha...siadaj tu do Nas..hahaha
Gdzie moje maniery ..poznajże miłą siostrzyczkę, którą do rodziny  odwożę..Także kompanija nam się powiększyła haha ..wiooo..
Interesa swoje  żeś załatwił ? tak?! ..no to pieknie ...zatem mogę powrócić do naszej opowieści..siostrzyczce naszej już opowiedział cosik , zatem mogę opowiadać dalej ..ha
Zatem skończył żem na Lechu co to na nasze ziemię przybył  i w końcu znalazł miejsce  gdzie pobudował gród ..ano Gniezdo je nazwał ..powiadają,że od gniezda orlego  je nazwał cosik tam ujrzał..Niestety księgi potem mylą się nawzajem , czy nasze Gniezno  powstało w tym samym miejscu co Gniezdo hmm
Zatem rządzi dobrze i sprawiedliwie na naszych ziemiach ..znaczy się polskich..
Potem jego w wyniku wlanych wieców słowiańskich rządzili: Król Polach (nosił już wtedy nadaną mu przez słowian  czapkę królewską i berło ), jego wnuk Król Lisz, a następnie kolejny wnuk Polacha Król Posnan, który założył miasto Poznań.
Po nim podobno rządzili trzej książęta nie króle Sandomir, Lublin , Lubusz, którzy według kronik założyli  Sandomierz , Lublin, Lubusz...
Następnie mój bratku -nie uwierzysz chyba- głośno w kronikach naszych jak i rzymskich
 o pewnym królu słowiańskim na czele słowiańskich i galijskich wojów  , który na prośbę plemion galijskich czternaście lat poza naszą Lechią
wojował z Cezarem. Wówczas cezar pisząc o nim nazywał go  Ariowitem to znaczy się królem, co po naszemu znaczy Lech. Wtedy  to po dziesięciu latach wojny legionów rzymskich z wojami na terenie Galii Cezar otatecznie przełamuje linię obrony i wyrzyna wielu słowian z rodzinami, zabija żony Ariowita i starszą córkę oraz porywa młodszą , a król Ariowit- Lech po wielu latach poza krajem powraca do nas. Wówczas staje on jako już doświadczony biegle jako Król Lech III-Ariowit na czele naszej Lechickiej armii i stacza na pólnocy Ilirii i Panoni zwycięskie trzy bitwy nad poznanym wcześniej w Galii Juliuszem Cezarem...hahaha tak samego Cezara bilismy hhahaha sława przodkom!!! zapewne już wtedy nasz Król Lech III - Ariowit był już wtedy dla Cezara równorzędnym przeciwnikiem  oraz pratnerem do rozmów i negocjacji ...haha sława !!!
Walczył Cezar zaciekle wynajmując najemników, prosząc o pomoc innych królów za daniny, aż zdając sobie sprawę  z dotychczasowych strat i trudności w walce z nami,że Nasza Lechia jest na tyle równa Cesartswu Rzymskiemu iż uznał nas za godnych wspólnych biznesów.
Wobec tej umowy zoferował swoją starszą siostrę Julię za żonę, wraz z zmiemią bawarską i Videlicum ( Augsburg) pod warunkiem zawarcia pokoju i wstrzymania ataków Słowian- Lechów na Galicję i zapenienia spokoju na granicy nad Renem, i w słowiańskiej Ilirii.heh ale zapłata sowita
Dodam bratku ,że swojej siostrze Julii w posagu , Cezar podarował ziemię serbską , która także  dostała się w związku z tem pod władanie  lechitów..och to były czasy okrutne i waleczne ..och
Podają stare kroniki ,że w końcu legiony rzymskie pod wodzą Krassusa zostały doszczetnie rozbite przez naszego Króla Lecha III i Partów. Także cesarstwo rzymskie chyliło się ku upadkowi.
Czytałżem ,że potomkiem Lecha III-ariowity z Julią Caesaris Major był potem nasz Król Awiłło Leszek IV Uznany. Podobno sam ówczesny Cesarz rzymski Tyberiusz Klaudiusz ufundował tablicę marmurową na której pisał ,żę dla niego on to ofiarowuje za życia ..tak było bratku..tak było
Zaś sam Leszek IV okazał się również mężny prowadząc dlaej zaciekłe walki z rzymskimi legionami, które pod rozkazami senatu walczyły o zdobycie Bawarii (nadanej mu po matce w spadku). Do dzisiaj bratku  pamięta się w Bawarii wtedy w mieście Lecha (Augsburg) jak to po ciężkich walkach i ogromnych stratach legiony rzymskie zostały starte z powierzchnii ziemii,
Tamtejsze wzgórze poprzez nazwą swą - Rzymska Klęska- wskazuje na miejsce gdzie "Marsowy Legion" całkowicie zginął. Bodajże w centrum Augsburga jest miejsce co się zowie na pamiątkę "Perleich"( Perdita legio) - Perlachtum.
Jednakże potem rzymianie odbili miasto hehe , a to uparciuchy.
Nasze wojska słowiańskie mimo tego nadal gromiły aż po Ren legiony rzymskie i nawet zdobyliśmy wtedy sztandar rzymski z Białym Orłem .
ano tak to było bracie.
Po śmierci Awiłły Leszka IV , na króla słowian wybrano króla Wisława I , który miał żonę z Norwegii, a potem ich potomkowie i wnukowie  Król Witosław-Vitislaus z żoną z Gotlandii, Król Alaryk I z żoną z Kolina (Kolonia w niemczech), Król Dieteryk , Król Teneryk,Król Haldwiryk
no i Król Wizymir-Budowniczy.
Wizymir był bradzo zacnym władcą co  rozbudował nasze państwo oraz wojował ze Szwedami, Gotami i Duńczykami oraz zajął Jutlandię. Powiada się ,że pobudował wiele portów. Założył Miasto Bukowiec (Lubeka) oraz rozbudował starozytny  Kodan (Gdańsk) oraz miasto od sego imienia Wizymierz (obecny Wismar).
Ponim królem został syn jego  Król Mieczysław - za którego czasów nastąpił rozrost popilacyji nas słowian...hehe i zaczęto szykować się do wypraw łupieżczych ach...
Po nim był jego najstarszy syn Król Radogoszcz, który po zebraniu wyprawy słowiańskiej na Italię i Rzym -gdzie po oblężeniu Florecji zostaje zabity przed bramą miasta - zdał na wiecu władzę na Brata młodszego jako  króla Witosława II.
Po Witosławie rządy nad Lechitami w Krakowie  objął syn Radogoszcza król Corsico , a brat starszy księcia Godegisilusa. Corsico wyruszył by pomóc bratu z tysiącami ludzi na emigrację do Galii, gdzie oboje ostatecznie pokonali Rzymian. Wówczas książę Godegisilius powędrował dalej do Hiszpanii,a nasz król Corsico po powrocie , ponownie zorganizował wyprawę do Galii...haha to ci konsekwecija hahaha..Pod koniec panowania podobno umarł ,a inni podają ,że zginął heh..
Po nim domniemywano króli , którzy rządzili państwem Lechitó, a byli to pokolei...hmmm..
Król Wisław II,Alaryk II,Alberyk II, a następnie Król Jan ( Johannes) i to za jego rządów kimperium lechickie osiągnęło swój szczyt rozwojui potęgi zarówno militarnej jak i terytorialnej. Wówczas to nasze państwo  rozciągało się bracie od dorzecza Renu i Wezery na zachodzie, aż po rzekę Wołgę na wschodzie i od Bałtyku po Morza: Adraityckie,Czarne i Kaspijskie. Tak bratku..haha też podniosłem oczy gdym to usłyszał i przeczytał..toż to ogromna ilość ziemii..och
Po nim jego syn krolował Radogoszcz II, a następnie wnuk Wisław III.
Tedy plemiona słowiańskie usamodzielniły się i stworzyły związek słowian południowych znaczy się: Morawian,Słowaków,CzechówKaryntian i Słoweńców , którzy wybrali swojego frankońskiego króla Samona. Jednakże po wygranych bitwach z Frankami po śmierci niego , znów te plemiona zostały opanowane i zhołdowane przez nas Lechię ..
Wówczas po śmierci Wisława III zapanowało bezkrólewie i rządami zajęło się dwunastu wojewodów. Było tedy dwanście duzych dzielnic , w których  zmaieszkiwały poszczególne plemiona.
Jekem wczsniej opowiadał, długo zgoda nie panowała , a nasze ziemie Lechickie zewsząd atakowano. Najmądrzejsi zatem uradzili by wybrać ano władcę , który -że tak powiem za pozwoleniem siostrzyczki - zbierze w garść wszystkie plemiona.
Głośno tedy było  o księciu Kraku , czy też Graku (Grakus),  który wywodził się ze scytów.
Słyszano,że on mężny i sprawiedliwy .Uradzono więc na wiecu słowiańskim by obrać go na Króla
Po wielu rozmowach , zgadza się  tenże Krak i zostaje władcą Lechitów haha i nad rzeką Wandalą ( Wendą,Wanda)na lewym brzegu  zakłada  Kraków II. Istnieją nawet legendy ,że pokonał smoka wawelskiego, który żył pod górą w Krakowie..haha opowiem potem  zechcecie psłuchać
..ooo ja tu zagadałem was waszmości na smierć ..przepraszam widze ,żeście umęczeni już i zdać  by sie było cosik zjesć i znaleść miejsce  na spoczynek..
zatem kończe  moi kochankowie i zaraz dojedziem do karczmy, gdzie przenocujem ..hahaha.. dalejże koniki ino zywo ..

piątek, 25 września 2015

W dalszą drogę Bracie :)

..hej.. Tam w jodłowym borze, w głębokim Jeziorze..piekna rybka pływa..Oj nie rybka, nie rybka w jezioreczku pływa..lecz oczarowana panna nieszczęśliwa ...
Do Jeziora- ( kliknij link)
...a no tak ..szczupak mu wyżera oczy ...hahaha.. a jak ja kocham śpiewać bratku..myślę za  dzisiaj dojedziemy do miejsca gdzie się udajesz..haha ...ale kompanija koniki kochane nam w tej drodze się udała...nieprawdaż. Widzisz bratku jak ochoczo ciągną nas z tym majdanem ..
Ah naczym ja to skończyłem jak my wyruszyli w drogę...hmm..
Ano czytał żem ,że to Alan II miał czterech synów..jako wcześniej wspomniałem..Wandala,Thargusa,Sakso i Bogorusa. co to w Europie osiedli ze swymi plemionami..Wspomniał  żem ,że Wandal dał początek naszym plemionom Wandalów ma się rozumieć ..Ha !!!!Tak tak!, choć i inne kroniki piszą,żę my Polacy żyliśmy w wielu plemionach zajmujących prawie całą Europę no i Wandalowie z Sarmatami żyli na rzeką Wandalą( Wisłą) , aż do morza sarmackiego ( m.Bałtyckie)i podobno aż po Ural w azji.
Także powiem ,że tu niektóre księgi czy kroniki trochę w tym fakcie się gubią ale , Polska posiadała dzielnice i stąd możliwe dwie legendy w jednym czasie ..hahaha..ale numer ...
Jedna z Legenda mówi w każdym bądż razie...  Lech i Czech wyruszyli  w keirunku dzisiejszych Czech i Polski. Bo wiesz bratku było kiedyś tak urządzone,że na podbite ziemie  potomkowie władców ,gdy dorośli ,osiadali na nowych ziemiach wziąwszy tamtejsze niewiasty za żony i tworzyli swoje królestwa... zwierzchnie królestwu Ojca,,
Gdy Lech i Czech dotarli na teneny dzisiejszych Czech i Moraw obaj zachwycili się tą piękną naturą, tymi górami,rzekami, rzyzną ziemią i starymi lasami,że obaj chcieli tu osiąść.Jednakżę Lech ustąpił bratu i wyruszył potem dalej na północ na ziemie nad dzisiejszą Wisłą czy jak inni zwali Węda i tu ostał zauroczony piękną krainą. I tutaj jest o tym piękna pieśń hahah..
Lech..Mężny Słowianin ..(kliknij link)
Ród króla Lecha - Sarmaty panował tutaj aż do wygaśnięcia linii znaczy się był  król Kodan syn jego , który wybudował Codanum -Gdańsk, król Lech I Wielki, który władał w Gnieźnie .. a potem rządzili bodajże po kolei królowie  hmm. syn Król Filan,od którego nazwano podobno Finlandię (Filania) ,Król Car- który wybudował Carodom ( Kraków I )na prawym brzegu Wisły, ostatni potomek Lecha I rzadący na wzgórzu Lasoty , a następnie po wybraniu Król Szczyt- który rozkazał wybudować miasto Sczyt (Szczecin), król Alan II pochodzący z rodu Wandalów i przybyły aż znad morza azowskiego no i wspomniany Król Wandal (syn Alana II) ...
Wówczas , jako że panowała tak zwana równość , spośród mężów odznaczających się prawością życia i bystrością umysłu...hmm..wybrano  dwunastu naczelników. No ale jak to w naszej Słowiańskiej naturze gdzie wiele głów , to wszystkie mądre i nie sposób dojść do wspólnych kosensusów. Wtedy do ziemie  nasze były  często napadane , a to z zachodu , a to z południa tak tak.Często powiadano ,że to plemiona Słowiańskie  miedzy sobą walczyły...stety. Wtedy powiadają księgi młody Aleksander Macedoński, którego ojciec król Filip II wprawiał w rzemiosło wojenne, został wysłany okolo trzysta czterdziestego roku przed naszą erą na wyprawę wojenną, podczas której pokonał i zhołodwał Ilirię i Panonię, a słysząc o niepokonanej Lechii i Lechitach wysłal do nas posłów z żądaniem złożenia hołdu i trybutu. Jednakże posłowie zostali zabici przez nas i to tak rozzłościło Aleksandra Macedońskiego ,że wkroczył  przez Bramę Morawską na teren Lechii " prowadzony przez Panonów" , spustoszył  śląsk i ziemię krakowską wraz z z Carodomem- Caranthas (Kraków I) leżącym po prawej stronie Wędy-Wandali (Wisły).
..Jednka po późniejszym zorganizowaniu się i kilku podstępnych kontratakach, przez rycerza Lechitę zwanego Chytrymnajeźdzca był zmuszony wycofać się z naszej Lechii..hahaha..ot i  po tym wybrano na walnym wiecu słowian króla Lecha II zwanego Chtrym.hmmm..
prrrr koniki !! .. bracie dziękuję za kompaniję, tutaj jest na prwao twój trakt , ja jadę dalej przed siebie do miasta. Żal ,że nasze drogi narazie rozejść się muszą ..ale ale za dwa dni bedę tędy przejeżdżał spowrotem i jak bedziesz także wracał to się spotkamy i pociągnę naszą opowieść ..hhaha
Bywaj Bracie i Sława!!!.. Wioo!!!

czwartek, 24 września 2015

Popas :) część druga

...ahahahaha....dobrze powiadasz  ....zdałoby się cosik  uszczknąć z pucharu  by rozluźnić myślenie .... no to zdrowie ...ugh ugh...haaa... także na czym to ja ostatniego wieczora opowiadanie ukończył ?..
A..Mam!! ..
Tak więc gdy wojowaliśmy z Persami już od piątego wieku przd tym  no.. Chrystusem jako Wandalowie -Scytowie
Wskazali ..wyobraź sobie.. na nas Scytów-Sarmatów  z państwa Lecha jako przywódców Scytów (Słowian) ,którzy wspólnie wymordowali milionionową ..tak...milionową! armię króla Dariusza ha...
Stąd  też pamiętają owe stare księgi o Nas Lechitach..hmmm...alem się rozgadał  na temat naszeych nazw, żem zapomniał  kontynuować  nasze pochodzenie...

Aha skończył żem na Ascenazym (Aszkenazy) pierworodnym synu Gomera...tak więc potomkowie Jafeta zajęli Europę we wieczne władanie i podzielili się na siedemnaście języków..to ci dopiero i jak się dogadać hahaha...Zaczynając przeto od rzeki Tanais, którą my polacy zwalismy Don,Tatarzy zaś Edil,a dzisiaj chyba to rzeka Wołga, Europa ograniczona była i  jest z jednej strony Tyrreńskim Morzem (Toskańskie-część m.śródziemnego przy zach.brzegu Italii),z drugiej zaś oceanami Północym ( morze sarmackie od sarmatów z miastem Lubyk(Bukowiec) i Gdańsk =m. bałtyckie) i Gadatyńskim(ocean atlantycki nazwany tak koło cieśniny gadatyńskiej i miasta Gades na poł.zach Hiszpani)...
Zatem Gomer zaludnił potomkami swemi  Italie, Galicję,.
Potem ano z dziesięć generacyji bedzie po Ascenazym, gdzie jeden z jego potomków Alan się zwący miał trzech potomków Izycjona ,Armenona, Negne i już jestesmy blisko  ...oj blisko...
Potomkami Izycjona byli Frankus,Romanus ,Albanus ,Britus.
Potomkami Armenona zatem byli Gotowie Sochus,Walgot,Cebid,Burgund,Longobard.
No i wreszcie Negny potomkami byli- na ziemiach całej Rusi,aż do wchodu z Polską największą obszarem z Pomorzem,Kaszubami,Szwecją ,Sarnią(Bawaria,Westfalia) i Norwegią -
Wandal Thargus, Sakso, Bogorus. Choć piszą w najstarszych kronikach ,że z nad morza Azowskiego przybył Alan II i to on był ojcem tych czterech wymienionych.
Tutaj bowiem łączy się nasza prawdziwa Słowiańska przeszłość z biblią chrześcijan i izraelitów.
Wandal , od którego nazwani zostali Wandalowie, których teraz zwie się Lechitami, ten od imienia swego rzekę, co teraz pospolicie zwie się Wisłą, czyli Vistulą, postanowił nazywać Wandalus.
Thargus, księgi milczą o nim stety..
Sakso, pochodzą: Czechy z Morawami, Styria, Karyntia, Karniola, zwana dzisiaj także Dalmacją, Lizną, Chorwacja, Serbia, Pannonia(Węgry ), Bułgaria i Elisza."
i tu bartku zakończymy bo slonce już się wyżej podnosi i czas ruszać na szlak  ....hahahaha..
Jeszcze  zagasim ognisko i zbierzem toboły  i wioo...

środa, 23 września 2015

Popas :) część pierwsza

...No i jak bratku smakuje pieczeń z nad ogniska  hehe..oczywiście ,że tak !! ..ha.. Ja powiem ,żem najdał się do syta i cosik bym się napił ..hehh..
Gotowyś bratku na dalszą opowieść ?! Tak? No to świetnie !!
Acha.. Tak więc Gomer  miał trzech synów Ascenazego (Aszkenazy),Ryphata i Thogara.
My podążymy za pierwszym znaczy się Ascenazym, bowiem  napisane jest ,że od niego  wywodzą się scytowie i sarmaci.

Któż to byli sarmaci? ..hmm.. Otóż Bratku ,że Sarmaci to dawna nazwa Nas Polan hahaha..zaskoczony co?! hahaha. Ano właśnie tak . To nasi przodkowie SARMACI, najstarsze mapy jak mapa Pomponiusza zaraz po chrystusie ukazała tę oto nazwę na naszych terenach.

Zatem Sarmaci to rzymska nazwa Nas Słowian ..tak tak bracie  ..
Wiesz może ? ,że w bardzo starych księgach nas Polusow...znaczy Polo -Arctico ano dzieci nieba północnego (od bieguna północnego) - nazywano nas w czasach Greckich przez greków SCYTAMI lub SCYTAMI KRÓLEWSKIMI...toż ci numer nie?! hahaha.. inni grecy zwali nas HIPERBOREJCZYKAMI,a nasz pierwszy władca Lech- Sarmata ( syn Pana boga)- w indyjskim sanskrycie Lehi (władca,król,Pan,Bóg) nazwał nas Sarmatami bratku ..tak tak.
Powiem Ci, iż na początku także  byłem skonfudowany.. no.. ale w końcu ogarnąłem się ..hahaha...
Zatem jak światem rządzili Grecy nazywano nas Greckimi nazwami , a jak władzę przejęli Rzymianie to używano rzymskich nazw.. Ale do tego jeszcze wrócim  jeszcze .
Biblijni Izraelici sami siebie w Biblii zwali pasterzami,słowo Celt po celtycku  znaczy pasterz, bo celtowie sami siebie nazywali pasterzami tak jak izraelici ...ale numer... Jednakże nasza Słowiańska krew jest dużo starsza Bracie .
W Polsce nikt już nie pamięta o państwie Lecha i nawet nie chcą zastanowić się, dlaczego Turcy czy Persowie do dziś dnia nazywaja nas Lechistan tak tak do dziś .Rosjanie i Ukraińcy zwali i zwą nas Lechami lub Lachami 
LECHISTAN  - znaczy Lech lub Lechia , a stan , znaczy państwo- czyli PAŃSTWO LECHA
I tu przytoczę starą księgę chrześcijan , ano Biblię :
Księga Sędziów 15.14 „Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistyni krzycząc w triumfie wyszli naprzeciw niego, ale jego opanował duch Pana.
15.16 Rzekł wówczas Samson: „Szczęką oślą zabiłem ich tysiąc.”Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat – Lechi.
15.19 Wtenczas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, tak że wyszła z niej woda. Samson napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło „ Źródłem Wzywającego”. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego.

Otóż Persowie toczyli w IV i III w przed Chrystusem wojny o panowanie ze Scytami pod wodzą Lechitów i nazywali wszystkich Słowian Scytami -Sarmatamii twierdzili ,że kiedyś istniało wielkie Imperium Scytyjskie rządzone przez bogów, a póżniej Scytowie według imion swych bogów podzielili się na Lechów ( Arian-Prasłowian), Scytów na Ukrainie i Massagetów na terenie Rosji ,a także Traków i Celtów na Bałkanach..
hmmm... znużony jestem już , pewnie i ty bracie mój ?.. zatem dorzucę do ognia i zdrzemniemy się, a jutro gdy najemy się pociągnę mą gawędę dalej .. Niech bogini księżycowa czuwa nad nami ....uhaaaw..

wtorek, 22 września 2015

Ano początek wreszcie :) część druga

.....wioo koniki wiiiooo!!! ..o widzę ,że obudziłeś sie bracie już ze pół dnia minęło jakem Cię zmienił heh
Myślę ,żeś wyspany .Napij się wody .. Słucham ?, a o historiję pytasz, zatem ten tego ....hmmm..ano na Noem skończyłem  ha! prawda Noe..
Wiesz napewno ,że potem potop był i zalał całą ziemię na czterdzieści dni wyobraź sobie bratku.
I ocalał tylko Noe ze swoją rodziną a w niej byli jego trzej synowie z żonami hehe znaczy się Sem ,Cham i Jafet haha no właśnie Jafet . Tutaj  początek niby nasz ale początek com wyczytał w starych księgach.
Piszę się ,że potomkowie Sema osiedli i rozmnożyli się po azji ,Chama zaś po Afryce ,a Jafet zawędrował do Europy , chyba tam gdzie Grecja dzisiaj leży hehe ano Grecja.
Tenże mocium pan miał synów ...znaczy się  Gomera ,Magoga...hmm..Madaja,Jawana Thubala Mesocha i..yy..Thyrasa. Jak pamiętam ..haha a mam dobrą pamięć..ee..od Gomera wywodzą się Galogrekowie ,od Magoga scytowie -masageci na ziemich Rosji .od Madaja hhmmzapomniałem ,ale przypomni mi się napewno ,na czym to ja skończyłem aha!..od Jawana pochodzą Jonowie czyli Grecy z Troji,, od Mesocha Kapadokowie , od Thubala ten tego hmm.. Hiberowie (hiszpanie) i Cetelubowie ,zaś od Thyrasa (Tiras) trakowie wyobraż sobie bratku .
Tutaj dodatkowo z ksiąg greckich wiem,że od potomkowów Jawana tzn, Elisa pochodzą Grekowie, od Tarsis (Tarszisz) cypryjczycy od Dodamina Rodyjczycy no i od Cetyma Cypryjczycy.
Nasza droga wiedzy idzie jednak w parze z Gomerem , pierwszym synem Jafeta syna Noego ..hmm znaczy się..
Gomer miał synów po kolei  Ascenazego (Aszkenazy) ,Ryphata(Rifat),Thogara(Togarma).
Oni dali początek ...hmm zastanowie się.hmm ..
Ascenazy to Scytowie, Ryphat to Pafla..gonowie tak tak....a pozniej Italia znaczy się Entowie,
Thogar zaś to Frygowie na zachodzie Azji mniejszej.
uff zadziwia mnie ta moja głowa, haha.. jakem żyw nadal nie  wiem jak ja to pojmuje hahaha
no coż myślę ,że na chwilkę starczy tego i poszukamy z konikami miejsca na popas.Co Ty na to ?
Zgadzasz się ..hahaha brawoo.. rozpalimy ognisko ,a może i kogo jeszcze spotkamy na szlaku wioo!!! koniki wiooo!!!

poniedziałek, 21 września 2015

Ano początek wreszcie :) część pierwsza

Mój Bracie wiesz ,żę powiadają kiedy tak przeglądam stare księgi, czas to tak naprawdę nie istniejący element naszego życia, bo czyż wiemy coe sie wydarzy jutro , albo czy pamietamy co wydarzyło się dawno dawno temu ?! Historija zmienia sie w tej chwili, nawet jakem Cię spotkałem hehe .Nie wiedziałem wczoraj ,że spotkam Ciebie , ale wiedziałem iż kogoś napewno spotkam  :)
Zatem nie możemy powiedzieć ,że czas istnieje ( ja tak rozmyślam). Jest to tylko element w naszych głowach byśmy nie zwariowali kiedy będziemy czekać by najpierw poznać i pokochać samych siebie i co za tym idzie boga w Nas ...hmm
Dobrze... zatem jak stare księgi powiadają Stwórca " w swoim czasie" stworzył ten nasz świat heh
w siedem wschodzących  Słońc ,jak kto woli dni , Ja myślę ,że w jego siedem dni , bo nasze jak tak popatrzeć są za krótkie haha i dlatego by można powiedzieć  , że czas to tylko nazwany element .
Hmm... także bratku słyszałeś  ,że Adam był pierwszy , potem Ewa urodziła mu Kaina ,Abla ,
a gdy miał 130 lat urodził mu się syn ,któremu dał imię SET. Adam - powiadają księgi - żył  930 lat ( widzisz czas się nie liczy hahaha) i miał jeszcze wiele synów i córek .
Wiemy ,że Kain zabił Abla. I został tylko on Kain ,Set i ich bracia i siostry ,o ktorych nie wspominano za często
Zatem Kain miał potomków znaczy się..Henocha ten Irada następnie ten Mechujael ,a ten z kolei  Matuszaela, a ten potem Lemeka ( który podobno żekł ,,Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!”.)
Lemek miał dwie żony ,które powiły mu JABALA i JUBALA oraz TUBAL-KAINA i NAAMĘ.
Powiadają,że każdy z nich dożył dziewięćset  lat , a ja myślę ,że ich dziewięćset lat.
Wracając do SETA syna Adama , który urodził się gdy on miał 130 lat.
Set zaś miał potomków ,znaczy się ENOSZA ten IRADA , ten KENANA, a ten z kolei MAHALALEELA, on miał JAREDA ,a ten HENOCHA  po czym ten z kolei METUSZELACHA.
Metuszelachowi  ,gdy miał sto osiemdziesią siedem lat urodził się LAMEK czy też lamech (lemech).
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata urodził się NOE. Wszyscy Oni też dożywali "swoich" około dziewięćset lat hehe. Tyle lat w jednym  ciele hahaha
Gdy przez naszą kochaną ziemie przeszedł potop został tylko jeno Noe .
Gdy Noe miał pięcset lat - kto by to pomyślał heh - Urodzili mu się SEM,CHAM i JAFET.
Mój bratku !!! Tutaj powoli zaczyna się nasza historija choć w tym miejscu nieco zawiła, gdyż my Słowianie -Ariowie mieliśmy już pierwszegokróla ,a potomkowie tychże panów dołączyli do nas  hahahaha... ależ żem cię przynudził -uhaaaw- zdrzemnę się cosik ,ty jeśli łaska przejmij wodze  nad moimi konikami proszę ,a  opowiem reszte potem....

Witaj Barcie ma duszo Słowiańska :)

Czuwaj Bracie :) Moje serce się raduje gdy spotykam Cię na mej drodze :))) Czy podążasz w tym samym kierunku? Jeśli tak zapraszam do mojej kompanii :) Bracie mój !!! Siadaj tu obok ,ulżyj strudzonym nogom i ruszamy w drogę ...zobacz jak moje koniki są wspaniałe ,piękne i szczęśliwe ,że jest nas więcej .A to Ci dobiero będzie wesoła kompanija hahahahahaha wioooo koniki !!!
Zatem by nie przynudzać opowiem Ci jak to było gdyśmy My Słowianie na tym świecie się pojawili. Zatem chcesz słuchać ha świetnie ........ No to słuchaj bratku :))))....