środa, 7 października 2015

Ognisko Bratku :)

..ahhh.. żem wypoczął , a ty waszmości bratku? uaaahhw..no dobrze cosik polej wina , a ognisko niech nas grzeje dalej ino drwa dorzucę. To co napijmy się  ...Sława wszystkim o dobrym sercu!!! hahaha Sława!!! By dobro w Nas zawsze górę brało , a roztropności w głowie nie mieszały ...ughmm ha!
Tak więc historija dalej  idzie ano tak .. Jakem wczesniej opowiadał nowy król  Lech VIII , który  biorąc  udział w biegu do słupa pieszo wziął i księcem obran został, niski swój stan i pochodzenie , dzięki przedziwnej opatrzności Bogów wzniesione do godności książęcej tak bohaterskimi czynami i dzielnym działaniem uświetnił , że wierzono , iż nie urodził się on w wiejskiej chacie lecz ze szlachetnych rodziców na książęcym tronie.. ha!! Taki on był  !
Umysł jego człowieka wolnego , szeroki i bystry , pełen odwagi , dzieki  czemu nie tylko wrogów sąsiednich powstrzymywał w ich napadach, które niszczyły nasz kraj w napadach ale i innym narodom wojny wypowiadał iu prowadził je tak przemyślnioe  i szczęśliwie , że jednych wrogów rozgromił w wielkich bitwach, a innym zagaranął ziemie i dobytek
Walczył Lech VIII powiada się Nie tylko z Niemcami , Czechami  czy Węgrami ale na czele Panonów (panonia- państwa słowiańskie w nazewnictwie Rzymskim ) staczał z Greciją i Italiją,
Oprócz igrzysk dla Rycerstwa by nie gnuśniało i gotowości zawsze było by bronic ojczyznę ,odznaczał się taką hojnością dla domowników i przybyszów , że często wolał  znosić niedostatek, niż opływać przy skąpstwie w obfitość. Taki to wzór męża wspaniałego dziecim trza naszym ukazywać .Tak trzeba, by w miłości do bliźniego żyli , a zło czyniącym na właściwą drogę zwracali ,a nie ze strachu chowały się pod kiecą !!  i wniewolę popadały !!! Tak Bratku ..właśnie tak..
no wracając  do opwieści ..
Żadnej załsugi nie omieszkał nagrodzić, nie odmawiał też swej opieki ni  wsparcia proszącemu biednemu, że zgóła nie Księciem , lecz najlepszym  opiekunem się wydawał dla wszystkich potzrbujących  .. Sława i Chwała!!! Leszkowi .
Nasze pańtwo było wtedy ogromne bo w naszych granicah buły takie ziemie jak  : Saksonia, Westwalia, Bawaria z Turyngią , Kaszeby , Pomorze , Część Węgier między Cisą . Morawą i Dunajem i podobno jescze więcej.
Od początku piastowania godności królewskiej , aż do końca życia  Lech VIII okazał się ludzki, łagodny i nie zapierał się nigdy swojego skromnego stanu i poczytywał sobie to za chlubę i za najgodniejszy uczynek, że zdołał wznieść się z niskiego stanu do tak wysokiej godności.
Jedni powiadają ,że umarł ze starości , a inni , iż w bitwie z synem Karola Wielkiego poległ.
Czy Lech zginął śmiercią naturalną , czy gwałtowną, pozostawił kilka żon , trzech synów i dwie córki, a był to rok 800 n.e.
Tron po nim objął jego syn Lech
 Żadnej z ojcowskich  cnót nie posiadał w mniejszym stopniu, znaczy  wielka sława dzielności i chwała u swoich i obcych pozwalały mniemać, że król Lech IX Waleczny przewyższał jeszcze męstwo i załugi ojca. ..Tak tak ... ahahaha.. a cóżeś myślał bratku  ..Znamienity ojciec wychował wspaniale swego syna, ino nam przykład brać..A jakże  !!!
Prowadząc liczne wojny z innymi narodami , bohaterskimi czynami  jeszcze bardziej rozsławił imię i sławę rodu swego , a tym inas Lechitów (Polaków ) Sława i Chwała Bogom !!!!
Naten przykład Węgrom, - którzy składając dary prosili Leszka -  pomógł pokonać Greków i Italczyków uwalniając Węgrów ( takżę słowianie ! ) od poddaństwa tym narodom i zaprzestać płacenia im trybutu . Sława !!!
Leszek III niektóre niepwne prowicje Naszego państwa słowiańskiego utrzymał swoją przezornością i dzielnością wojenną, podobnie jak i pragnących odmian utrzymał w wierności tłumiąc każdą próbę buntu , a niektóre po raz pierwszy przyłączył do naszego państwa ,na ten przykład podporządkował sobie pomorze, Bohemię,Morawy, Słowację, ziemie prawęgierskie ,Ruś kijowską i bił nawet własne monety : solidy i braekaty...ach bratku Sława!! ąz krew kipi z dumy  Sława i Chwała !!! och napijmy się i ochłońmy ...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza